...

-                        ,           ˨-                  -           -  .
                -      Ũ                   ,                     ,        -                        -                -                  -         ;  Ũ        -           ,                            ͨ    ˨                     ;                    ,                ,            ȅ
                ***
                ,                 -         -          ,            Ĩ,       -Ũ                  -    -          -   ˨          -              -           ,      -                 ,        -          -            -           -     Ӆ


.
, .
, , , .
,

  08.08.2018 16:37    
+
7 , , - .