Павол Яник, Словакия

Павол Яник фалсафа фанлари доктори, 1956 йили Братиславада ту;илган. Ўша ердаги Санъат Академиясининг драма факультетида кинематография, телевидение драматургияси ва сценарийси бўйича та;лсил олган. Маданият вазирлигида, матбуотда хизмат ;илган. Словакия ёзувчилари ;амжамиятининг президенти, «Литературный тизденник» ;афтаномасининг бош му;аррири бўлиб ишлаган. Чехия Ёзувчилар уюшмасининг фахрий аъзоси, UCW Obrys-Kmen, UCW Literatura - Umeni - Kultura ;афтаномамалари та;рир кенгашлари аъзоси. Хал;аро Ёзувчилар клуби аъзоси. Дель Мундо шоирлари клуби аъзоси. Бутунжа;он шоирлари жамияти аъзоси. Capital Хал;аро жам;армасининг Словакия ва Чехия Республикаси бўйича директори. Жа;он ёзувчилари уюшмасининг Словакиядаги бош вакили. Жа;он Тинчлик ташкилотининг Словакиядаги элчиси. Бир ;атор хал;аро адабий мукофотлар совриндори.

Асарлари Словакиядан таш;ари Албания, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Босния ва Герцеговина, Болгария, Канада, Чили, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Исроил. Италия, Иордания, Косово, Македония, Мексика, Молдова, Непал, Покистон, Польша, Хитой Хал; Республикаси, Хитой Республикаси (Тайвань), Руминия, Россия, Сербия, Жанубий Корея, Испания, Сурия, Туркия, Украина, Буюк Британия, А;Ш, Венесуэлада чоп этилган.

TO YOU

You come from a scent.
A crumpled flower.
I inhale you tangled like smoke.

You inhabit the starry sky
and dials of digital watches.

You stupefy me dependably
and faster than light.

My head aches from you
and to this moment I mistake you for music.

СЕНГА

Сен келдинг эзилган
гул ;идин олиб.
Сени ютдим, тутундай а;лдан тониб.

Юлдузли осмонда яшайсанми сен,
соат милларидай шошиласан тез.

Сен мени мутла;о ;илиб ;ўйдинг маст,
;аттоки нурдан ;ам тезро; – бир нафас.

Бошим о;рияпти хушбўй атрингдан,
Сени муси;а деб ;иляпман фараз.

VIVACE MA NON SOLTANTO COSI

Barefoot
you leap from star to star.
And each time there’s a chime
like the kiss of crystal glasses.

Thousands of your faces
skate with perseverance
on frozen ponds.

I open you with a violin’s clef
and seek the bow
whose elasticity can equal you.

Deep in you
instead of strings
I’ve touched tears.

VIVACE MA NON SOLTANTO COSI

(Тирик, ва нафа;ат)

Сакрайсан юлдуздан юлдузга
ялангоё;,
;ар гал ;адамингдан янграр ;ўн;иро;,
Биллур бокалларнинг бўсасидай чо;.

Гўё сенинг минглаб лобар сиймоинг,
муз учар ноз ила,
тўнган ;овузда.

;ижжак калитида очаман дилинг,
инжа ёй излайман
бастингга лойи;.

Ного; шум;иб теран ;аърингга,
тор ўрнига,
чертгум кўзёшинг.

PIANO

The moment we each have our own key
To the same flat
I’ll shift a piece of the garden
To the second floor.

Sometimes I’ll come personally.
Clean
And carefully shaved
To listen to home concerts.

I’ll come for sure
Clumsily like a piano,
And always well-tempered.

ПИАНИНО

;ар кимсанинг ўз калити бор,
Олиб кирар хонадонига.
Кўчираман бо; ;исмин бедор,
Устки ;аватнинг айвонига.

Баъзан ёл;из келаман, тоза,
Соч-со;олим обдон ;иртишлаб.
Уй концерти ё;ади жуда,
Чарчаган сўнг кун бўйи ишлаб.

Мен албатта келаман, биро;,
Пианино каби ;ийши;ро;,
Ва ;ар доим сал жиззакиро;.

Инглиз тилидан Ра;им Карим таржимаси.


Рецензии