Кора Кош

Текст произведения «Кора кош»
Мин китям алыска,
Мин китям хугышка,
Ергэ кон тугэргэ,
Мин китям хугышка!

Лэкин хин илама,
Кайгырма хин эсэй,
Дошманны куль итэп,
Мин кайтырмын уйгэ!

Дошман бик куслэ,
Дошман бик усал,
Минэнь тыуган якнын
Конын кырып эсэ!

Лэкин мин дэ куслэ,
Лэкин мин дэ усал,
Хинэн хутэнь мэнэн,
Минэ кус бирэльгэн!

Мин анда хугышта,
Утта янып ульсям,
Кора кош булып туннэ,
Мин кайтырмын уйгэ!

Хин куккэ кара,
Кора коштар оса,
Бу тэрэ киенэ янып ульгэн батырлар,
Тыуган якка кайта!Примечание-Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасётся. Рим.10:13(стр.372).

23.02.2021 город Уфа Республика Башкортостан Россия.


Рецензии