ШизоФренiя

Це відбулося так раптово. Одразу світ мій розколовся навпіл… На тисячу друзок розбилось люстро. І в кожній Кай з душею, що замерзла. На тисячу краплин розбилось серце. І в кожнім Королева. На міріади лун розбилась пісня, На Стіну Плачу наразившись…

Повивши в саван шал кохання, “стомившись після бур і ласок і зітхання”*, моя душа розколота лежить. Життя біжить повз погляд мій… Змій-спокуситель підсила посланця...Через вікно, через проміння...

Уміння випрошу у Місяця, у Ночі очима викласти дорогу гладеньку ніби немовляти спина
“Спинися, сину” –  чую голос крові…
“Ви не здорові?” – мене питає бабця в чорнім сарафані, така тендітна, сива,
вже напівпрозора. А я… Навіть не знаю знайти де відповідь на це просте питання...
“Та ні здоровий, лише чомусь спекотно та душно в цім Пекельнім Місті на сконі дня” – відповідаю.
І так щодня: “Вам зле? Прийміть таблетку. Пігулка ця Вам не зашкодить.Візьміть. Ось скляночка з водою. Запийте. Вам ліпше? Молодець. То добре. Спочиньте. Хвилюватись ні до чого ”
І так щодня… Чота думок розбіглася по шанцях. До оборони, бранці відділення шизофренії.


* рядок з Миколи Філянського


Рецензии
Это случилось так внезапно. Сразу мир мой раскололся пополам. На тысячу осколков разбилась люстра. И в каждой Кай с душой, которая замерзла. На тысячу капель разбилось сердце. И в каждом Королева. На мириады лун разбилась песня, на Стену Плача, натолкнувшись.

Завернув в саван безумство любви, "утомившись после бурь и ласк и вздохов"*, моя душа расколотая лежит. Жизнь бежит, меня не замечая. Змей-искуситель подсылает посланца... Через окно, через лучистость...

Умения выпрошу у Месяца, в Ночи очами выложить дорожку гладкую, как спина младенца.
"Остановись, сынок", - слышу голос крови.
"Вы нездоровы?" - спрашивает меня бабка в черном сарафане, такая хрупкая, седая,
уже полупрозрачная. А я. Даже не знаю где найти ответ на этот простой вопрос...
"Да нет, здоров, только почему-то жарко и душно в этом Адском Городе на склоне дня", - отвечаю.
И так каждый раз: "Вам плохо? Примите таблетку. Лекарство это Вам не повредит. Возьмите. Вот воды стаканчик. Запейте. Уже лучше? Молодец. Ну и хорошо. Отдыхайте. Волноваться ни к чему".
И так каждый день. Рота мыслей разбежалась по окопам. До обороны, пленники отделения шизофрении.
* строка из Николая Филянского

Анна Дудка   01.09.2011 18:57     Заявить о нарушении
Спасибо, Анна! Содержание передано правильно)

Святослав Синявський   01.09.2011 17:55   Заявить о нарушении
Спасибі за поетичну прозу. А Дудці Анні за
підтримку і популяризацію нашого слова!

Валентина Арепьева   05.07.2012 16:01   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 4 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.