Анотацiя. Зерна вiчностi

                Присвячується Сергію Давітая


          
Олександр МухінЗЕРНА МИСЛІ ВСЕСВІТУ
ЗЕРНА ВІЧНОСТІ
ЗЕРНА ЦІЛОГО та МІСЦЯ

Nota Bene
(лекції, публікації 1982-2012рр.)


УКРАЇНА
КИЇВ
      

ЗМІСТ

РОЗДІЛ - 1 /
               
1.      Передмова               
2. Вступ у Вічність Мислісвіту               
3. Класифікація Мисліформ               
4. Ціле у Мислісвіту Всесвіту               
5. Бінарна Спіраль БЕРСТ               
   
РОЗДІЛ-2               
6. Семантичний простір Мислісвіту
7. Семиотичниий простір Мислісвіту
8. Знак – ЦІЛЕ,
       Календар-Вруціліто, ТРИЗУБ

РОЗДІЛ – 3
9. Число у Мислісвіті
10. Алфавіт у Мислісвіті
11. Мислісвіт і Каліграфія
12. Годинник у Мислісвіті

РОЗДІЛ- 4
13. Творчий метод Мислісвіту –
        Трансформний
        Позитивний Конструктивізм
14. Мисліформа WMC – символ
        Світової Культури

РОЗДІЛ – 5
15. Погляд у сьогодення Мислісвіту
16. Взірець на технології Hi – Tech
        у Мислісвіті

РОЗДІЛ – 6
17. Післямова Зерна вічності Мислісвіту
18. Зачаття – Словник  – ЗЕРНА
19. Ілюстрації
20. Література
21. ВІДЕОФІЛЬМ – «СИМВОЛ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ – WMC –
       У КОСМОСІ у ВСЕСВІТІ»

  ДАЛІ БУДЕ 
               
Анотація
Це  збірник унікальної, сакральної інформації з питання світової культури, оскільки в ній надана теоретично-культурологічна інформація, що стала основою та обґрунтуванням позитивного конструктивізму - новітнього напрямку у мистецтві, що офіційно засвідчено в переліку ЮНЕСКО, як і визнано Символом Світової Культури на 3-е тисячоліття – знак-оберег Кардіоїда-WMC, - створеного Автором даного світоглядного обґрунтування. Один із взірців Символу побував у 2000 р. на орбітальній космічній станції "Мир" і знаходиться зараз на довічному зберіганні в Ермітажі.

Від Автора:

Книга – ЗЕРНА  ВСЕСВІТУ,
             ЗЕРНА  ВІЧНОСТІ ,
             ЗЕРНА  МИСЛІСВІТУ – розрахована на широкого читача,
який цікавиться не стандартним поглядом на події розбудови сучасних знань.
Автори заявляють своє бачення подій і про-панують зазирнути у Майбуття
через розбудову категорії ВІЧНІСТЬ, СЛОВА, ЧИСЛА, ЗНАКУ, ЧАСУ,
ЦІЛОГО, МІСЦЯ, - під притаманним їм поглядом на розвиток подій
на грунті своєї діяльності та досвіду.
Книга складається з семи розділів;
1 – Передмова – про авторське розуміння Вічного, Мислісвіту, Цілого.
2 – Про погляд розбудови Семантичних та Семиотичних Просторів
      Мислісвіту.
3 – Погляд на Число, Алфавіт, Час.
4 – Про Мистецтво трансформ Мислісвіту особистості.
5 – Взірець на технології Hi – Tech.
6(!) – Про спадщину вченого, філософа-косміста А.О.Берідзе-Стаховсько-
      го – піонера біогенератора – ЦЕРПАН, технотрона – ПАНВІЗОР.
7 – Пропозиція – ЗАЧАТТЯ – Словар - Словник на грунті НОВОГО ЗАВІТУ.

Всі розділи у книзі – автори пропонують, як свій погляд і не мають ніяких
претензій на проголошення остаточної істини, як останньої інстанції.
Ця праця, - є пошук однодумців і співрозмовників у шляху до істини.
Автори книги не декларують ідеї, а пропанують співпрацю до розробки ідей
у побудові новітніх знань під іншим кутом зору на Майбутній розвиток  Держав
та цивілізації Людства.

(малюнки, на які є посилання у Розділах, - див. в окремих частинах, позначених як Рис.1, Рис.2, .... Рис.9)

               
Світ повинний дивувати,
як казка
і в казку треба вірити,
як у реальність.

     Е.Межелайтіс.

ПЕРЕДМОВА

    Пропонована книга може бути використана для інтерпретації  цілей і  завдань  новітніх знань  у  термінах  зрозумілих  кожному  читачу.         
    Книга призначається тим, хто усвідомив  у  собі творчу  наснагу  кон - струювання  світів  особистості  та  опанування  їх .
    Творча Людина, яка здібна  створювати свої світи, вважається зда - тною  до  асоціативної  діяльності. Підготовкою  і  вихованням  творчої людини; -  керівника, організатора, творця  повинна,  з раннього віку, зайнятися  не  тільки  система  освіти, але й  сама  особистість .
    Завдання книги – показати кожному читачу можливість відчути себе Творцем Світу і цілісною особистістю під іншим кутом зору на вічні, про- сторові  події  у  Всесвіті  -  у  своєму  Я .
    Нові знання, що  несуть людям  розуміння про Мислі - Світ,  як  про  Вічність,  мають  значний  вплив на діяльність людини; 
людина  перестає нерозумно підкоряться кому-небудь та  свідомо  стає керуватись своїм розумом, переймається почуттям всесвітньої моральності в яку уплетена його особиста доля  та його власний творчий світ. 
    Усе це,  латентно, у творчої  людини  відкриває  розуміння і здатність  на заміну  державного, політичного, вартісного суспільного устрою людства на індивідуальну, моральну, ціннісну, гуманістичну, творчу особисту  діяльність.
    У  зв'язку з такою діяльністю особистості  виникнуть якісно нові  рухи, організації, клуби, спілки, асоціації  лідерів, організаторів,  культурологів, політологів, митців, науковців,  творців – особистостей, якими  роз - будовується  ліга  перетворення  сутності   державотворення, що поро джує, розкриває  величезний  запас  духовних, моральних, творчих сил  конче необхідних  для такої діяльності.Розуміючи, що Всесвіт, Простір, Форма  має творче походження, тому  кожна творча людина  повинна свідомо конструювати  свої  мислі – форми і мислі - світи  та  прагматично, позитивно  творчо користуватися ними.
   
    Це дозволяє  творчий  людині  свідомо  керувати  своїм  життям, жит- тєдіяльністю, брати на свою відповідальність  керування  родиною, фірмою, організацією, Державою, Землею, Простором Всесвіту, Вічністю.
    Мета запропонованого матеріалу,- досягти розуміння та адекватності між творчою природою людини та його мисліформами, мислісвітом, наповненого новітніми, авторськими, творчими  формами, що відображають   індивідуальність  мислення  Людини.   
    Це дозволяє  Людині  зірвати  підкови стереотипів свого поводження,  мотивованого ортодоксальним науковим знанням.
   
    Шановний читач,
    Вам пропонується  погляд  на питання розбудови сучасних  знань 
    з  метою залучення  до  цієї  справи  усіх  зацікавлених  сторін.

    Просимо Вас надсилати пропозиції і зауваження.


Гурт «Зерна»
zerna_stydiya@ukr.net

См через http://proza.ru/avtor/alexord

    Анотацiя. Зерна вiчностi
    Роздiл 1. Вступ
    Роздiл 2. Семантичний простiр
    Роздiл 3. Число-Алфавiт
    Роздiл 4. Позитивний Конструктивiзм
    Роздiл 5. Пiсля МОВА
    Роздiл 6. Зерна
Рисунки 1-9

               


Рецензии