Роздiл 6. Зерна

ЗЕРНА  МИСЛІСВІТУ
/ ЗАЧАТТЯ /

     СЛОВА – РА; СЛОВАР – СЛОВНИК; Cпр.
 СЛОВНИК розбудовник  МЕТАМОВИ

 –    словник  Семантичних Просторів (Спр.), - як фундамент мислів світу Творця у формуванні простору Нового Завіту, знань, інструментів керування подівями на основі СЛОВА, ЧИСЛА, ЗНАКУ.
     СЛОВО – є дією і визначає роль і місце термінів, понятій гідних для застосування в любій сфері творчої діяльності Людини,
на слові базується метамова творчості Цілого, Простору, Вічності, Безмежності.
     МЕТАМОВА – нормована мова, формуюча культуру людини і Лю- дства у Спр. через визначення – ( грец. sёmantikos – визначення, означення змісту ) та вимірювання, творіння Простору Словом.

Спр. – знак Семантичного простору.
t – знак часу ( tm – Минуле, tc – Сучасне, tмб – Майбутнє ).
1t – знак Одномірного Простору ( крапка – простір ).
2t – знак Двомірного простору ( лінія – простір ).
3t – знак Тримірного простору ( сфера – простір ).
nt – знак Багатомірного простору
( ціле, вічне, нескінченне, безмежний простір ).
ntCпр – знак Семантичного Багатомірного простору.

     Ціле Спр. – визначається фомулою 1n = 1; тобто Множина, Множинність - (n ) семантичного простору дорівнює – 1, Одиниці, як Цілому, Вічному, Нескінченному.
Освітнє, творче завдання Нового Завіту включає вирішення проблеми“відношення людини до нелюді” (не людини), а також зміст, розуміння жертви Ісуса Христа у необхідності Спасіння нелюдів в людський етиці 3tСпр., де через уявлення цілого повинні розкритись нові енергетичні та інформаційні ресурси будівництва нової творчої, гуманістичної цивілізації особистостей.
     Ціле – у керуванні творчими подіями Людиною визначається тільки у парі Чоловік – Жінка.
     Життя – причина існування людини у сучасному з минулого у ма - йбутнє Вічності.
     Одуховнення – причина життя людини з Майбутнього.
     Ум, Ом – слово-поняття із ряду Слова-початку енергетичної, інформаційної дії, творчості.
     Бог, Біг – одне з основних слів-ознак характеру
суть-нісного прояву існування Вишньої Сили, яке узвичаїлось у сучасній формі Бог. /Є.Чорний/
Слова поняття Рух, Ру-се, а також Дія, - відповідність означенню Сили Вишньої, але в Багатомірному Спр. відноситься до первісних слів-понять. Це поняття не має значення ім”я, як при визначенні Вишньої Сили.
     Воз, Віз – назва-поняття зв”язана з космічними Сіма Зорями, які на протязі всієї загальноісторичної традиції Людства є однією із суттєвих ознак Вишнього, тобто сім зірок у вигляді Ковчега є знак Вишнього в Його проявах. Сама мисліформа Воз в суті сучасного розуміння значення-поняття надзвичайного, віднесено Людиною прямо з Бігом зірок, з керманичем Богом.
     Ор – поняття-ім”я яким визначається головуюча сутність прояву Вишньої Сили, відноситься до ряду Слова-початку первісних понять (найближчи в якому є також поняття-слова Ро, Ра, Ру …)
Практично є першо-ім”я Того, Хто в сучасному усвідомлені визначається, як Бог-Отець.
     Ра – поняття-ім”я яким визначається  прояв Вишньої Сили через найближчу З-ор-ю до Землі (сучасні словоформи;-“ Сонце, sun тощо” не мають уособлюючого значення імені).
     Ру – се, Русь – визначає характер існування Ора, як головуючої сутності прояву Вишньої Сили.
Використання Русь, як імені, для назви Країни.
Біля – Руси, - Біларусь; Розсіяна Русь, - Розсія, - Росія, - є прояв втраченого істиного Ро-з-Уміння, - розуміння.

    Євхаристія – шлях створення Нового Тримірного Енергетичного, Інформаційного простору з новими ресурсами і оновленими творчими методами споживання, вказаними Христом у Нагорній Проповіді у Новому Завіті.
    Нелюди – це пришлі люди з двомірного семантичного простору у тримірний семантичний простір. Нелюди у 3tСпр. ісповідують закони 2tСпр. тому вони позбавлені істинного слова, бо керують подіями на принципах права на вбивство Людини. Нелюдь – латентна (втемтична) форма нелюдського в людині 3tCпр., антипод Людини – творця у 3tСпр. Нелюдь визначається за дією у просторі.
Людство розбудовуюче 3tСпр. основа суспільного устрою Землі і закладено у визначенні, - людей і нелюді.
    Експансія нелюді – це прагнення, цілі і мета вживання енергетичних, інформаційних ресурсів 3tСпр.простору розбудованого Людьми.   
    Проникнення нелюди в людину здійснюється в просторі керування подіями, де система взаємин обмежена інтервалом нелюдської етики, культури, яка на порядок нижче сучасного розвитку цивілізації. Суспільство може оголосити людину – нелюддю, злодієм згідно його дій, вчинків.
    Віра в Майбутнє – істинна причина існування людей у творінні Вічності.
    Головне завдання 3tСпр. – це виховування Нового Ідеалу Людини на фундаменті Нового Завіту і Образі Ісуса Христа, Його Діяннях, Його Вченні. Людський, людяний шлях, - це виправлення нелюді через відтворення, відродження, а також через введення правил, законів обмежуючих діяльність нелюді в 3tСпр.     Це підготовчий  період розбудови Багатомірного Семантичного простору Вічності, Цілого та Цілосності.
    
   За своїм витоком дія у мислісвіті може бути авторською,творчою тобто визначеною своїми словами, або виконавчою визначеною не своїми словами.
    Авторська творча дія у мислісвіті – творить особистий і суспільний енергетичний, інформаційний резерв ресурсів із майбутнього у сучасному.
    Буття мислісвіту – це визначення подій сучасності із свого май - бутнього.
    Бути – визначає реалізацію майбутніх слів.
    Віра Людини в Людину є визначенням існування майбутнього у Людства.
    Вірність – визначає порядок співвідношення дій Людини людському слову спостерігаємому в умовах людяних відносин.
    Дія – енергетичне, інформаційне творіння /автором, творцем/ простору, об”єктів, символів, явищ, засвідчених через слово, образ.
    Ім”я  визначає місце проявляє автора, творця указує на цілісність.
    У виконавця нема особистого слова, він має особисту дію, що є реалізацією слів автора, дією яка перетворює оточуєче середовище.
    Місце може бути засобом визначення слова, як цілосності у цілому.
    Мисліформа – мисль, думка, уява відображена у формі, яка в основному визначає місце і цілісність творця, автора.
    Мислісвіт – Всесвіт мисліформ автора, творця, - як місць які є структурами, що формують систему цілісних місць, як Ціле.
    Правда – вищий зміст Людського слова, вчинку.
    Кривда – зміст дій нелюдя, не людських слів.
    Причина – принцип дії проявлений через слово спостерігача.
    Подія – визначається, як місце простору керування подіями, відповідно значення слова до дії.
    Свідома, Людяна дія – розкриває в Людині творчисть.
    Рахунок, відлік – рахунком Людина визначає порядок місць та безперервність  оточуючого її Світу.

    Життя – це зміст і форма, енергія і інформація у цілому і цілісному. .Стан тривимірного простору діючого на законах «відновлення», - обмінних, випромінювальних процесів, переходу з однієї категорії в іншу, з тримірного простору у багатомірний простір, як місця у порядку Вічності, - де Вічність Духовна і Багатомірна в якій існує Бог і Души предків, де знаходиться істинність Людства, - Людини і Бога.
   
   У Всесвіті, у мікро і макро космосі, у мислісвіті, у мисліформи немає частин, - є тільки Місце.
   
   У Всесвіті, у мислісвіті, у мисліформах, у семантичному, у семиоти- чному просторі, - відсутній Час- там тільки ВІЧНІСТЬ.
   
   Всесвіт – це істинне Ціле, яке  є  Багатомірним простором.
   
   Космос – це Тримірний простір, що є Місцем у Багатомірному просторі і існує в ньому, як дипольове, бінарне, тривимірне, - що керується цивілізацією і культурою Багатомірного простору.
   
   У Всесвіті – немає Минулого, Сучасного, Майбутнього, тобто часу, - застосування часу, це визначення категорії місця в тримірному просторі мислісвіту.
   
   Людина створена, як образ у подобі Бога в тривимірному просторі і є тільки подобою, - що пізнає тривимірний світ існуючий за законами Цілого і Вічного.
   
   Шлях людства – це пізнання багатомірного простору та його законів Вічності.
   
   Бог, Людина, Слово, Знак, Число, думка, уява, душа, краса, мислісвіт, мисліформа – Вічні.
   Відродження, Воскресіння – це реальність людства, що знаходиться на шляху пізнання Багатомірності, Вічності Всесвіту.

Прогрес цивілізації – це шлях пізнання Багатомірного простору.
Регрес цивілізації – це рух до мономірних, плоских просторів.

   Зникнення цивілізацій на Землі варто розглядати, як шлях вичерпання у пізнанні мірності семантичних, семіотичних просторів, виміру Вічності через Слово, - як черпання енергетичних, інформаційних життєвих ресурсів Людства.

   Мисль – матеріальна, багатомірна, консервантна у формі і змісті -як пам”ять. Думку можливо законсервувати, як мислісвіт, мисліформу за допомогою свідомості, знань, розуму Людини та інформаційних, енергетичних  технологій.

   Нова цивілізація вже зародилась і розбудовується у сучасних високих енергоінформаційних технологіях і інструментах керування подіями, - псі – технологіях, псі – техниці впроваджених на служіння всьому Людству.
   Ціле – це порядок місць в ньому.
   Порядок місць цілісного – це Ціле.
   Ціле є система. Місце є структура.
   Ціле і цілісність знаходиться у просторі Мислісвіту.
   Місце знаходиться у просторі, як Мисліформа і засвідчує цілісність.
   Ціле і місце в основному керуються за допомогою інструментів;
   слова, знака, числа, звуку, жесту, запаху, випромінення.
   Числа визначають Ціле через порядок місць у Цілому.

    Людина невичерпне джерело енергії і інформації у творчий розбудові Мислісвіту та Багатомірного простору,
- Вона відображає, визначає, поглинає, трансформує своєю діяльністю Вічність.Л І Т Е Р А Т У Р А

Библейская Энциклопедия. М. 1891.
С. Токарев. Религия в Истории  Народов  Мира. М.1965.
Энциклопедия  Символов. М. 1995.
Древние цивилизации. М. 1989.
Энциклопедия  Мистических Терминов. М.1998.
Антология Мировой Философии. М. 1969.
Философский  Энциклопедический  Словарь. М. 1989.
О. Братко – Кутинський. Феномен України. К. 1996.
Українськи  Символи. К. 1994.
О. Зуев. Астральные  символы  Украины.1998.
І. Пулюй, Вікіпедія.
Н. Тесла.  (периодические издания Украина, интернет),  1964 – 2001.
Ю.Мазурин Никола Тесла – славянский гений. М-2000.
А. Эйнштейн. Собрания научных трудов. М. 1966.
Н. Козырев, В.Насонов. Проблемы исследования вселенной.  М. 1989.
Н. Бор. Атомная физика и человеческое  познание. М.1961.
Б. Кажинский. Биологическая радиосвязь. К – 1962.
А. Киндеревич, Л.Кича. Теория поля. Элементы теории чисел. К -.2000.
А.Моль. Социодинамика и культура. М. 1970.
И. Юзвишин. Информациология. М.1996.
В. Глазычев. Гемма  Коперника. М. 1989.
Архитектурная  Бионика. М.1990.
Эшер, Вікіпедія.
А. Мухин. Научно – политический Журнал «АРСЕНАЛ» Киев.№ 1. 1999г.
«Сакральные свойства скульптурных геральдических композиций»
В. Смага.  «Патент из Вечности» газета «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
   № 173 (14992) – 174 (14993) 16 июня 1999г.
   «Что для «ЭРМИТАЖА хорошо – то для МАЙДАНА плохо»
   газета «КИЕВЛЯНИН» № 1 (46) 10 января 2001г.
Славянский Орден «СЧЁТ» С-Петербург – 1999г.
О.В. Мухін «Андріївський Узвіз або Дитинець» Київ – 2004р.
Є.В. Чорний. Орійська Ідеологія. "Кассиопея" – Київ - 2012 р
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПОРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ - АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ПРАВ АВТОРА НА ТВІР: 1. ПА № 2652; 2. ПА № 2701; 3. ПА № 4001; 4. ПА № 4339; 5. ПА № 4603. 6. ПА № 4735; 7. ПА № 4781.        ДАЛІ БУДЕ  КНИГА
  “ ЗЕРНА  ВСЕСВІТУ
  ЗЕРНА  ВІЧНОСТІ
  ЗЕРНА  МИСЛІСВІТУ”
 - пропанує авторськи уявлення   на розбудову знань   іншої філософії, іншої культури, мистецтва, політики, економіки, як кроків  до побудови  іншої соціальної формації  Людства, іншого Ідеалу Людини.          
    Завдання книги –
Показати, заявити  Читачу можливість відчути себе            
- Творцем Світу і цілісною особистістю під авторським кутом зору               
   на Вічні, просторові енергетичні, інформаційні події у Всесвіті,                - у своєму Я.
 Автор книги несе читачу свої, роздуми про Мислів Світ,  - Мислісвіт, Мисліформи, Мислісистеми і Мисліструктури, з метою поштовху до погляду на Вічність, Простір через Людяність і Людину.
Запропанована книга може бути використана для інтерпретації цілей і завдань розбудови  новітніх знань у термінах зрозумілих кожному Читачу.
       
                Київ
                24 10 2012.      Александр Мухін.

P.S.
       Шановний  Читач,
Коли я писав Ми, то я надавав Вам посил на використану мною літературу, а також на мої дії, розмови з Сергієм Давітая, - якому я присвятив свою працю.
      Ця пряця, книга не завершена.
Я її буду продовжувати, наскільки дозволять обставини Буття.
Все залежить від Вас.
Шукайте мене в інтернеті; ХАЙ ВЕЙ,  ПРОЗА.РУ, ВІКІПЕДІЯ .
Мій авторський адрес – < alvas532@voliacablle.com>
      Відгукниться,  – Ми з Вами!!!

Автор - Олександр Мухін.
Головний редактор - Євген Чорний.
Гурт «ЗЕРНА».               
                ДАЛІ БУДЕ.

 
Начало см. через сборник «Зерна вiчностi» http://proza.ru/avtor/alexord

    Анотацiя. Зерна вiчностi
    Роздiл 1. Вступ
    Роздiл 2. Семантичний простiр
    Роздiл 3. Число-Алфавiт
    Роздiл 4. Позитивний Конструктивiзм
    Роздiл 5. Пiсля МОВА
    Роздiл 6. Зерна
Рисунки 1-9


Рецензии
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.