Роздiл 2. Семантичний простiр

Колись поклонятися Богу
означало ставити Бога
вище створених їм речей…
тепер же поклонятися –
це значить віддатися душею
і тілом творчій дії, зливатися з Богом,
щоб продовжити справу співтворчості.

Тейяр де Шарден

СЕМАНТИЧНИЙ  ПРОСТІР  МИСЛІСВІТУ
( Спр.)
   
На початку було Слово…
    Це фундаментальна аксіома, - (визначення без доказу) – 
Християнської Віри, Релігії  в межах  якої більш2000 років будувалась ера, планетарна цивілізація, її фундаментальні знання, культура, тобто традиції, наука, мистецтво, економіка, політика, життєдіяльність людства.      
    Ця істина (яка була сприйнята як аксіома) християнської  релігії і  керує  планетарним розвитком існуючої цивілізації,   
     - і це також аксіоматично.
    Пропонуємо розглянути ряд питань та подій, які відбуваються в людській, індивідуальній та  планетарній,  життєдіяльності, свідомості.
    Будь-які події розглядати поза Бога, Чоло - Віка, Віри  не  має сенсу, оскільки Простір, Світ, Всесвіт, Космос, Я, Людина,  Бог, творчі категорії  - в разі їх  відсутності Творця,-  події  і  простір  не мають змістовності, вони неможливі і нікому знати про їх існування, тобто вони  не  реальні    при  відсутності свідомості.
    Ірреальний, вигаданий світ простору трансформується
- починає уявлятися реальним, якщо існує на нього запит,
потребу в  ньому визначає  Бог або Його подоба - Людина, яка  має Досвід, Знання і Віру. 
    Людина призначає та визначає реальний світ Простору, Всесвіту через або за  допомогою Слова,
іншими словами:
- Простір будується через його визначення ( семантику ), -  Словом або Словами, тобто реальний  і  ірреальний Світи і Міра,   Міра Бога та Людини, їх діяльність, в повному обсязі, визначаються, будуються, творяться,  звершуються  в Семантичному Просторі  ( далі – Спр. ).
    Виходячи з цього:
    реальний світ  ірреальний  настільки, наскільки  реальний  світ визначений  словом,  тобто наскільки  він  семантичний  в свідомості людини.      
     Простір  будується  означеннями   з  першоджерела, -  Всесвіту
і з  часом, стає семантичним  простором,  яке  творить  свідомість людини.
    В таких обставинах  можливо стверджувати:
    - із розвитком свідомості людини розвивається його семантичний простір  та дія, де Все  описується та визначається Словом, Числом, Знаком, Звуком і іншими інструментами. 
    Простір, Світ Людини 
 обмірюється  СЛОВОМ, ЧИСЛОМ, ЗНАКОМ, ЗВУКОМ,
    Слово - це головний інструмент
 визначення  та керування  подіями  у  Просторі.
   Слово – це засіб Дії,  Свідомості  в  Подіях  ВИЗНАЧЕНОГО,
 тобто Семантичного Простору  ( Спр.).
 
   Можливо припускати;
- перше слово було визначенням одномірного простору,
- в образі   Крапки, Одиниці, Виголосу,   
- як  місця,  Багатомірного Простору, з якого започаткувався  виток та  визначився,  -  двомірний  семантичний простір.
    ( далі  - 2t Спр. де 2 - вимір простору -  t – визначає час – минуле, сучасне, майбутнє ).
    Еволюційний   розвиток  свідомості  сучасної  людини,  історично, 
    витікає  з  визначення  навколишнього його простору, середовища,
-   як двомірного уявлення.
    В  минулих  уявленнях  людини планета Земля, Всесвіт,
були площинні  і  двомірні. / плоска Земля стояла на трьох китах /
    Тобто, -  формування  семантичного  простору  і знань,  визначалось, вимірювалось  Мовою, Словом, Числом, Знаком, де  люди  із двомірного, плоского   Уявлення  Природи, добували  енергетичні  та  інформаційні ресурси заради  свого існування та продовження життя.
    На  цьому  етапі  розвитку у людства  виникає Язична  Віра  і  в  дво - мірному  просторі  з’являється  множинність Язичних Богів,
за  їх допомогою  в  філософії,  ідеології, економіці, знаннях у процесах -  керування  подіями  люди  визначали  свою  самодостатність.
    З розвитком  двомірної, плоскої форми  розвитку цивілізації семан- тичний простір  розширювався  до  критичних,  плоских  уявлень.
    Двомірна  цивілізація на  якомусь  етапі  вичерпала  свої  ресурси,   -  віра,  культура, наука, політика, економіка стали не  здатними  за - безпечувати  добробут народу, -  наближалась криза.
    Перед людством  виникло питання  виходу з двомірного семантич- ного  простору в інше. 
    Пізнання  двомірного  простору вивело цивілізацію на шлях  розбудови  об’ємного  Тримірного   Семантичного Простору ( 3t Спр.).
    Так в релігію і віру, в науку і культуру, економіку і політику, в розви- ток цивілізації, в  іудаїзм  у  двомірний  простір Старого Завіту   прийшов  Новий Завіт з новим Тримірним  семантичним   простором,
- Християнством  і  Триєдиним Богом,
- Богом Отцем,  Богом  Сином,  Богом  Святим  Духом.
    Ціна виходу цивілізації із двомірного  семантичного простору ,
    це втрата латинської мови  і язичної віри, ліквідація рабовласництва,  як  державного, суспільно – політичного устрою,
але головне, -  це - вихід цивілізації, народів  із  двомірних  знань  і  кризи  та  освоювання  якісно нового енергетичного, інформаційного  простору  розвитку людства .
    Людству був запропонований шлях побудови і опанування  нового  тримірного семантичного простору, де фундаментом  мислісвіту, став  Новий  Завіт.
    З Релігії та Віри  Християнства, з  тримірного семантичного простору Нового Завіту, -  почалось  будування нової цивілізації  і  продовжується  більше 2000 років. 
    Свідомість  людства  побудувала  тримірний  семантичний простір на Релігії і Вірі,  за образом  життя  Сина Божого  –   Ісуса Христа.
    Христос своїм Подвигом,
    Своїм Енергетичним, Інформаційним  Полем, Образом  Сина  Божого  розвинув цивілізацію на плині часу  цілої  ери.
    В 2003 р. розвиток цивілізації  Землі   переходить із зодіакального знаку РИБИ  в зодіакальний  знак Водолія  на період у 2163 роки /умовно/.
    Логічно передбачати:
     - Християнство перед розвитком Новітньої цивілізації  запропонує              пошук і засвоєння оновленого чи новітнього  семантичного простору,            його Енергетичних  і  Інформаційних  ресурсів з залученням нових, або оновлених  образів, мисліформ, мислісвіту  Вічності, Всесвіту, - мабуть в Образі Бога Духа Свята, Софії - Мудрості, як послідуючий розвиток Триєдиного Бога  тримірного  семантичного простору.
    Перед  Людством  виникає питання  переосмислення,  визначення   Семантичного  Простору  новітньої  ери  Водолія          
– чим швидше людство  це усвідомить, тим стрімкіше вийде з можливої  кризи.
    В Християнстві  існує обряд таїни  ЄВХАРИСТІЇ – Причастя,            (при – часті - я) ,  -  до Тіла, Крові  Ісуса  Христа, - тобто до
енергетичного,  інформаційного  простору  Нового  Завіту . 
    Спостерігаючи сьогодення планети надходить висновок; -
    В тримірному семантичному просторі за 2000 років, людство  майже повністю вичерпало існуючи  ресурси  -  тобто,  в першу  чергу,  в семантичному просторі  вичерпуються, енергетичні  ресурси, -  і  ла - тентно, / скрито / людство  підходить до глобальної кризи, не замис - люючись над своїм  Майбутнім  і  Майбутнім прийдешніх  поколінь.
    Логіка  подій  підказує;      
    Людство стоїть
    перед створенням Новітнього семантичного простору,
    з якісно  іншими  енергетичними  інформаційними  ресурсами
    здатними  розвинути  цивілізацію  на  якісно іншому  ступені.
    В  двомірному  семантичному просторі
-  Вічність    складається   з Минулого, Сучасного, Майбутнього  в лінійному, плоскому  і  послідовному розміщенні 
вектору розвитку подій,  дій –   від  одного  до  другого.
    В  тримірному семантичному просторі Нового  Завіту
- Вічність   це,  -  Минуле , Сучасне ,  Майбутнє  існує в  об’ємному просторі, але Минуле, Сучасне, Майбутнє знаходяться  не  послідовно, а навпроти – як ОДНЕ  МІСЦЕ  НАВПРОТИ  ІНШОГО   МІСЦЯ.
    В мислісвіті  тримірного семантичного простору, категорії;
- Частина  і  Час 
повністю  зникають, як  архаїчні  / старі /  визначення.   
    Дія  у  просторі, -  з  майбутнього  в  минуле, -  проходить  без  дотику    сучасності,  або    рух  із  майбутнього  у  сучасне  проходить, як   шлях   від  одного  місця   до  іншого, 
підкреслюємо,  -  від  місця,  але   не  від   частини.         
        (див. мал.)               
    Минуле, Сучасне,  Майбутнє  існують в 3tСпр.,
як  МІСЦЯ  В ПРОСТОРІ  ВІЧНОСТІ,  це  головна  категорія  в  Багатомірному  просторі  Всесвіту Вічності, та Порядку  Місць,  Дій,  в ньому.
    На  порозі  розбудови  іншої цивілізації людство повинно  визначити Вірні і Правильні  орієнтири  свого  розвитку.
    Пропонується  робити  будівництво простору  в  СИНТЕЗІ  плоских   і об’ємних  (двомірних і тримірних)  семантичних  просторів  з метою побудови  новітнього Багатомірного  семантичного  простору.   
( nt Спр.;  n  – визначає  множинність ).
  Головним інструментом створення семантичного простору є Слово.
    Слово створює, обмірковує,  керує  подіями  Простору,
    –  розмірність  якого  обмежується  Словником – Тезаурусом .
Синтез  СЕМАНТИЧНИХ  ПРОСТОРІВ, - це будівництво новітнього тезаурусу, який  дасть  можливість очистити  простір Нового Завіту  від  двомірних  визначень які  відпрацювали  свій  ресурс.
    Двомірні слова, формули, закони   і багато  іншого повинні  піти  в  історію,  в  архіви  для  досліджень нащадків.
   У новітньому  просторі повинно відбутись те, що сталось  в тримірному  семантичному просторі з латинською мовою, язичеством, рабовласництвом.
    Словник–Тезаурус  – це інструмент  оперування оновленим Словом, Поняттям - яке, в першу чергу, є – ДІЄЮ  і  фундаментом побудови  новітньої філософії,  ідеології,  ресурсів  цивілізації,  новітнього  Синтезованого  семантичного  простору  Всесвіту.
    Філософія синтезованого  семантичного простору  Всесвіту, 
- це переосмислення  сучасного образу фундаментальності
Все Цілого Світу ( Всесвіту ), який  існує  не тільки за Єдиними Закона - ми, а визначається  більше повним  виразом:
   “Фундаментальність Світу витікає не тільки з його ЦІЛОСНОСТІ,  але із  його  ВІЧНОСТІ”.
 -   Що вічно, то і  цілісне.
 -  Що вічно, то і істинне.
 -  Що розумне і вічне, то Боже, Духовне, Моральне, Доцільне, Людяне.
    Нове  трактування  філософського  питання:
    “Світ є Ціле, Вічне, а не тільки Єдине” закладається  не  на співвід- ношенні тіла  і  духу, матеріального і ідеального, а переносить його в межі співвідношень  енергії і інформації, перетворюючи  змінне  і постійне  на  стале.
    Сприймання Мислі, Думки,  як інформації і форми  за  основу   світо-будови, а Вічність, як обмін її порядкових енергетичних  місць, - де  дія та перебіг  є неодмінним атрибутом, створюється образ просторового семантичного Світу, -  Мислів  Світ,  “мислісвіт”  -  Вічний.
     Вічність,  розуміється як тривалість, довжина, спіральність, кручинність, безкінечність, безмежність  інформації  мислі, яка  має енергію, пам’ять і таким  чином  дозволяє  оперувати   формою, мислі формою, - “мисліформою”.
                (див. схему. класифікації  “мисліформ”)
    Таким чином;
- мисль, втілена в форму, є  -  вічна  мисліформа, 
вона  дозволяє  вичерпно  створювати   світи  людської  особистості.
   Кожна  людина є окремий, творчий  і  неповторний  Всесвіт,  Ціле.   
    Таке  ствердження  надає можливість людині  відчути  в собі творчий початок, усвідомлено приймати участь в створені світа своєї особистості, активно приймати участь в позитивному перетворенні  Цілого, Космосу, Всесвіту  через  перетворення  самого Себе.
    Нова  ідеологія осмислення життя  людини  –  це  будування, творення, оновлення Всесвіту, - Цілого за Образом  і  Подобі Бога, - Боголюдини, Людини – творця, генератора  позитивних  енергетичних, інформаційних  ресурсів  Вічного.
    Таким чином,
Словник-Тезаурус  синтезованих; - двомірного ( 2t Спр.) та тримірного (3t Спр.) семантичних  просторів  дозволить  не тільки  створити Новий простір, його  ресурси, але і підготує базу для створення наступного Словника-Тезауруса, - Богатомірного семантичного простору ( nt Спр.), в якому знаходяться  визначення, категорії  ще невідомі сучасній науці.
    Багатомірний  Семантичний  Простір, (ntCпр.) повинен повністю розкрити  парадигму  нових знань людства і реально на  прикладному  рівні  засвідчити   дію нових  аксіом;
де в місці перетину,обміну  відбувається  фокусування  випромінювань  енергії  і  інформації  та  формування  матерії   Цілого.
Це визначення  місця  переходу позірного (уявного)  в явне (реальне) і навпаки,  явного в позірне.   
Це місце переходу змінного  в стале і навпаки, сталого  в  змінне.
    У  двомірному  семантичному  просторі  категорія  Буття,
    визначала   Свідомість   людини.
   Один із теоретиків   “ жахливої  ідеології ”,   в тримірному  просторі
   Нового  Завіту  намагався  цю  формулу навісити на шию народів   
   і  на  ній побудувати   комунізм,   як  Рай   із  двомірного   простору.
   Тобто,  він  запропонував  людству  шлях  в  минуле, шлях назад, шлях до кризи, до загибелі цивілізації планети.
    Слава Богу!
  - більшість Людства не сприйняла   ідеологію  плоского  двомірного  семантичного  простору.
     Тільки агресивне невігластво, авантюристи  і  злочинці змогли  за- собами насилля  втілювати  цю “комуністичну істину”  - як формулу   існування  народів.
     Жах, голод, холод, війни, злидарство, криза і загибель імперій не примусили  себе довго чекати.Цей жах продовжувався  - 73 роки, - СРСР  і  комунія   впали. …
( у вимірі 2000 літнього  простору Христа – це не так вже багато)… .
   
     В  3tСпр. релігійного, віруючого людства  існувала і керувала подіями  істинна, моральна  ідеологема:
 - Свідомість визначає  Буття.
   
   Нам, всім людям мабуть треба бути більше відповідальним між собою,  не дивлячись на кінчик носа, розріз  очей, колір шкіри і місця  народження,  оскільки – Земля, Сонце, Місяць, Зорі, Небо, Повітря,  Вогонь, Вода,  Життя і Смерть, Віра, Надія, Любов, Число, Знак,  Слово  –  дані нам від Вічності  і  ми повинні стати  достойними  замислу  Бога. 
    Якщо припустити, що енергетичні, інформаційні  ресурси 3tСпр.  вичерпують себе, тоді  синтез двохмірного і трьохмірного просторів на фундаменті Синтезованого Словника - Тезауруса ущільнить  семантичний простір ери Водолія 2163рр.(який  створений з чотирьох  індиктів ) у 532 р., тобто до одного індикту.
   Таким  чином;  людство  здатне  енергетичні, інформаційні ресурси синтезованого простору використати в чотири рази швидше, - тобто  до  2535 – 2538р.р. – це місце, стане  місцем,  де синтезований семантичний простір ( ССпр.) вичерпає ресурси тримірного  простору.
    В  зв’язку  з  цім  в  2535-2538рр.
    на заміну тримірного семантичного простору прийде
    Багатомірний Семантичний Простір   (nt Спр.)   
з  іншими  ресурсами  і  іншим  Словником - Тезаурусом.
    Словник - Тезаурус  Багатомірного Семантичного Простору  через 532 р. у  2535-2538рр.  ери Водолія,  стане основою  людству  у  розбудові  іншої   цивілізації  на планеті,  яку фантасти  і  футурологи не  можуть  уявити  в найкращих  фантазіях.
   Шляхи побудови, створення словника-тезауруса,  рухаючись за логікою розвитку цивілізації,
- це місце, де словник-тезаурус поглине всі попередні семантичні простори і всі мови планети, синтезує  ВСІ графеми, образи, звуки,  випромінювання  мисліформи.
    Словник -Тезаурус Багатомірного семантичного простору  ущільнить Простір у  Вічність – до Миттєвості  і Нескінченності,  Ціле – до Сфери, або іншого образу, що  розміститься  на  долоні Людини.
    Мисль, Слово, Число, Знак  є істинною дією Людини і
істинним джерелом енергетичних,  інформаційних  ресурсів Людства.
    Цю реальність можливо втілити в третьому тисячолітті тільки новітній Людині, – Чоловіку Свідомому – формування якого почалось і відбувається  у сьогоденні.
    Пропонується  семантичний простір розглядати,
    як ЦІЛЕ – що визначається:
    1n = 1 (одиниця  у  ступені  - n – це множина, - дорівнена одиниці;
                де одиниця  -  є  ЦІЛЕ ).
    Семантичний  Простір (Спр.) – це Ціле, яке складається  з подій, 
    визначених  Словом.
    Слово – це Дія,  здатна знаходитись   миттєво у Вічності, -
     у  Минулому, Сучасному, Майбутньому, що  визначаються
     знаком  t – час.
    Таким чином:
    1t - це одномірний простір -  (крапка),
    2t – це двомірний простір - (лінія, вектор, площина),
    3t – це тримірний простір (сфера, спіраль, спін, спінор, тор і інш. ),
    в яких по різному розташовані Минуле, Сучасне, Майбутнє 
    та їх образи, - мисліформи, що  різняться  між собою.
    nt – це багатомірний семантичний простір, це -  ВСЕ - Ціле, Вічність, Нескінченість, Безмежність – в ньому  поглинуті  всі знання  простору Бога  і  шлях  розвитку Людства.
За 2000 р. існування  3t Спр. цивілізації не спрацювали у всій наповненості  християнські   заповіді .
В чому причина? ...
    10 істин не спромоглися звільнити людство від горя і страждань, злиденності, трагедій від соціальної несправедливості, вони не працюють  у  сучасності, значно більше, ніж це було  в часи  зародження  христіянства.
   На нашу думку;
- заповіді  не могли працювати, як дійсні формули в зв’язку  з тим,  що були взяті   з  двомірного простору,  де    володіли, керували  ресурсами в плоскому, двомірному енергетичному, інформаційному  полі, просторі.
    Дослідженням  10 заповідей, їх векторної семантики, можливо виявити, що в конструкції  існує  подвійність і заборона, про що свідчить наявність в заповідях прийменника НЕ:
     не буде,.. не роби,.. не вклоняйся,.. не промовляй,.. ні якого діла,..
     не вбивай,.. не чини перелюбу,..не кради,…не бажай.
     Наявність НЕ, НІ в формулах об’ємного 3t Спр.  неприпустимо   і  не  застосовуємо  з причини плоского  вектору простору,  в якому  активно  діють прийменники  НЕ, НІ.1. ДвоМірний Семантичний простір (2t Спр.)

                1 – Минуле; 2 – Сучасне; 3 – Майбутнє.    

_______див мал. у горі_______               


 2.ТриМірний Семантичний Простір (3t Спр.)          
    Старий  Завіт  –  діяв  у  дохристиянський період, який відноситься до руйнації Язичної Цивілізації,
- двомірного плоского  семантичного простору,
в якому народу Ізраїлю, через Моісея, 
   Єгова  запропонував  скрижалі з 10-а заповідями.
Народ  Ізраїлю  не сприйняв їх і почав вклонятись  золотому тільцю  і мабуть в цьому його  трагедія  розвитку.
    Заповіді повинні були стати вектором переходу до Єдино Божія,  вектором будівництва і засвоєнням Нової Віри, Релігії, Нового семан- тичного простору  з Новими енергетичними, інформаційними ресурсами.
    Управління подіями у 2t Спр. –  відбувалось за допомогою  інстру - ментів  протиставлення  дії  різноманітних  Богів, у яких  були перед 
2t Спр.  свої  притаманні, функціональні  дії.
    Віруючий язичник вірив в те,  якщо вірно звернутись до Богів,
то вони вирішать його проблему.
       Якщо не ТОЙ БОГ, то ЦЕЙ БОГ –  вирішить проблему…
       Таким чином, в плоскому  просторі  протиставлення
– пошук протилежного рішення питань, -  не у одного, так у іншого,
-  був і є основним  інструментом  управління  подіями  2t Спр.
   З позицій  3t Спр. такий інструмент в ньому  не припустимий, оскільки  сумніви, невизначеність, невпевненість, подвійність  –  це категорії  та  інструменти  керування  плоским простором.
        Не роби,  Не,   - і другий варіант ;  роби, - але тоді будеш пока –
раний, а можливо і не будеш  покараний, якщо…( спокусиш гріх)…
   Невпевненість  у вчинках, в  житті  двомірного простору Старого Завіту –  це вичерпання  ресурсів  всіх  видів, і тільки  тому  древня цивілізація  повинна  була напрацювати нове Вчення, нову Віру, нову Релігію з новим  об’ємним семантичним простором, яке в повній мірі, започаткувалось  В Нагорній Проповіді   Ісуса  Христа.
    Так в Дохристиянську Віру в Старий Завіт  прийшов  Новий Завіт  з Християнською Релігією і Вірою,   який   започаткував  новий, об’ємний, тримірний семантичний  простір з Триєдиним Богом,
-    Бог Отець, Бог Син,  Бог  Дух Святий.
     …  Ніщо не з’являється з Нічого,  тому в Новий Завіт, непродумано, зі Старого Завіту, були  перенесені інструменти управління – заповіти, проповіді,  але з плоским двохмірним семантичним визначенням,  тому  вони поглинались енергічним, тримірним, об’ємним полем Нового Завіту і практично їх пасивна  робота, дія  розчинялась, зводилась до Нуля.
    Діяння і проповіді Ісуса Христа – це істині заповіді  Тримірного семантичного  простору,  нової  Християнської релігії,  її Нового Завіту, що яскраво  визначені  у   Нагорній  Проповіді.
    Подвиг Ісуса Христа - це шлях розвитку цивілізації людства, але консерватизм людського мислення, свідомості не дозволив прислухатись  до Голосу Божого.
    Людство почало жити в Новому Просторі із старими інструментами, створюючи собі позірні  комфортні умови проживання  в  хитрощах, оскільки воно намагалося  пристосувати  двомірність там,   де їй місця не було.
    В зв’язку з цим, -  в ім’я Добрих Справ виконувались позірні вчин ки, з яких народжувались злі результати.
    Зло,  його мімікрія  у добро – стає неможливим  у розрізненні.
    Любов починають проповідувати через секс, острах і зненависть, що по суті, не може діяти в Новому 3tСпр., оскільки воно працює, існує, діє на інших  визначеннях, законах та формулах.
    Вершиною тримірного семантичного простору   є  Трійця,
 і Людина,   створена  по  Образу  і  Подобі  Бога Отця. 
   Образ Бога, – це Світ, Добро, Любов, Людина і його Віра в діяння Бога.  Людина в 3t Спр.  – це зовсім інша Людина, ніж та, що була в 2t Спр.Якщо ми вбачаємо в образі сучасної Людини інші якості,  ніж властивості надані Богом, то швидше всього це не людські якості, тобто властивості не людини, а його подоби  в образі  Людини,  якого визначають в 3t Спр. словом, - нелюдь.
Таким чином нелюдь -
це образ Людини з двомірного семантичного простору який нічого спільного не має з Людиною тримірного семантичного простору.
    Нелюдь – це Людина 2tСпр. – це подоба Людини  3tСпр..
    Нелюдь  намагається  керувати і жити у 3tСпр. за Законами на Засадах  та  інструментах двомірного семантичного простору,  де його  існування не має перспективи, оскільки його культура  з  минулої цивілізації, знаходиться на порядок нижче від Людини сучасної цивілізації. Тому агресивність не людської, не чоловічої (Чоло-Вічної) ідеології або зневіра в найближчі роки повинна перейти із ворожнечі в протистояння і потім в перевиховання, - цей процес повинен стати закономірним 
(законо – Мірним). 
    Це явище сьогодення не біда людей подібних Людині (нелюдей),
а провина Людини керуючої подіями в 3tСпр.
Головне завдання  Людини 3t Спр. – це перевиховання  нелюдя  на основі Нового Завіту – 3t Спр. Ісуса Христа.
Розуміння того, що Христос – Вершина, Явище (Я-Вище),
Істина  простору, - повністю  пояснює  образ  антихриста, 
оскільки він є фундамент і явлення  протистояння  двомірного семан- тичного простору тримірному в якому  антихрист (або його образ )  намагається протиставить, нав’язати себе, - тим самим продовжити свої двомірні методи  керування  подіями  в  тримірному  просторі.
Методи існування антихриста в  3tСпр. жорстокі, підступні, злостиві, витончені, завжди мімікрія  під  доброчинність.
         Антихрист – це площинний  образ-антипод, він  діє в  3tСпр., як мінімум, на порядок нижче Законів Нового Завіту – Законів об’ємного, тримірного семантичного простору.
        Тому існування антихриста і діяння його послідовників – було, є, 
         буде на порядок нижче Законів  Людства у 3tСпр.
В 3tСпр. Сучасності, Нового завіту  просліджується войовниче, агресивне  протистояння  зі сторони радикалів  культури  семантичного простору, -  Іслам, ( Із – лам, Із – лом, - виверт  ) який належить 2t Cпр.
    В чому причина?…
    Вона відслідковується спостерігачами, як  безперспективна  боротьба Ісламу, його 2tСпр.  за енергетичні, інформаційні ресурси 
3t Спр. Нового Завіту.  Віра, Релігія Ісламу своїми джерелами і коріннями знаходиться   у   двомірному  семантичному просторі  і подібна двомірному сематичному  простору  Старого Завіту.
     2tСпр. Ісламу  відрізняється  від  Язичества  в  одному, -  замість Безліч Божія  у нього Один Бог, де стрижнем у сучасних  віруючих є мінеральні енергетичні, інформаційні ресурси  (нафта, газ та інш.), які знаходяться на їх географічній території,   але належить  3tСпр.   і   всьому Людству.
       Небо, Зорі, Сонце, Місяць, Земля  належать всьому  Людству,
так само  надра, повітря, вода, енергетичні, інформаційні ресурси належать всьому Людству, а не окремій  державі, корпорації, або загалу, що  вважає  називати себе  Людьми,
- в  цьому вища  ідеологія  Нового  Завіту, Християнства
і розбудови  тримірного  семантичного простору  сучасності 
і  майбутнього  Людства  та  його  ЛЮДЯНОСТІ.
    Служіння  Богу та Золотому Тільцю – Людство проходило в дохри- стиянський період і у відповідному двомірному семантичному просторі.
   Розвиток цього простору має два вектори:
- один веде в Минуле, -  в небуття,  -  другий в Майбутнє і Вічність,
у Ісламу є шлях у Вічність через  перехід  з (2t Спр.)  в  3t Спр.
на  досвіді, прикладі, Нового Завіту.
    Щоб не робила на планеті Ісламська Культура,   
    вона  буде знаходитись в безперспективному минулому, якщо не почне  свідомо   рухатись до шляху  - 3t Спр .
   В протилежному випадку  її  чекає участь  цивілізації Давнього Єгипту, - але з одним виключенням, замість пірамід, на їх  територіях залишаться  нафтові вежі  та  остови  технічних  бетонних  споруд.
    Культура, наука, економіка, політика 3tСпр. – це культура цивілізації , яка  йде  у  своєму розвитку  із значними  перевагами над 2tСпр,  тому вона, на латентному рівні  і  в першу  чергу, охопить  Ісламську  молодь  з Любов’ю та  в  злагоді   всіх  просторів.
    Сучасна  свідомість  Людей  дає  засади  на  дії  3t Спр.  у ліквідації проявів,  діяльності  нелюдя  і антихриста – мирним, людяним шляхом. 
    Змінюючи Спр. змінюється та формується нова ментальність народу, який створює цей простір. 
    Ментальність /моральна, духовна ознака людини і її семантичного простору /  нічого спільного не має з расовою, національною прина - лежністю Людини.
    Це легко досліджується  на громадянах США, які мають різні національні, расові корні, але формують ментальність американця  – Людини із усвідомленням своєї належності до єдиного Семантичного Простору держави США.
    Аналіз Семантичного Простору США – це значний матеріал для дослідження більшості питань, наведених в цьому матеріалі, оскільки у цієї держави історія нараховує менше 300 років і до завершення його індикту  більше 250 років.
    США – це природній полігон для вченого, який може в дослідах реально вивчити і виміряти Словом новітній процвітаючий простір і на цьому прикладі опрацювати метод  керування  подіями.
    Пошук, неконструктивними силами багатьох держав, негативного  в образі США – це прояв симптомів 2tСпр., які в 3tСпр. безперспективні. 
    США - загалом є самим сучасним творцем 3tСпр. і знаходиться в середині індикту (532р.) – саме це дає сприятливу перспективу дос - ліджень та експериментів в прогнозуванні розвитку цивілізації, керу - вання  подіями в реально  діючому 3tСпр. на науковій основі і якісно  іншому, вищому рівні розвитку.
   На прикладі історії США пропонується провести ці дослідження тільки з однієї причини:
    США знаходиться в ЗалОмному, Місці Зламу 4-го індикту 3tСпр. ери Христа,  на досвіді якого можливо прослідкувати дієвість новітніх наукових гіпотез  і  застосувати їх для будівництва  цивілізації  нової  енергетичної, інформаційної  ери.               
    Досвід  культури  Візантії, її перехід до будівництва 3tСпр. Нового Завіту – це приклад і досвід, шлях для досліджень першого індикту ери Риби, ери Христа, ери формування  3tСпр, як позитивного явища в розвитку цивілізації. Процес  досліджень індикту США знаходиться в 4 індикті,  в Синтезі семантичних просторів, де головуючим напрямком є створення СЛОВОРА -ТЕЗАУРУСА Синтезованого Семантичного Простору (ССпр.) . Дослідження дозволить сформувати знання, закони  управління подіями  в прийдешній ері, в  якій буде творитись цивілізація на гуманістичних принципах: (Чоло – Віку, Чоло Віку , – Чоло – Віче),  -  Людина  Людині  –  Людина.
   Здійснивши Синтез Семантичного Простору, ми забов’язані перед- бачити появу оновлених  або новітніх  заповідей  і  формул Управління, Керування Подіями цивілізації, які будуть виходити із новітніх образів  і  мисліформ.
   Базою побудови мисліформ  може  бути  формат поля позитивного конструктивізму  у тримірній  семиотиці трансформ, яка  має перспективи позитивної експансії і дифузії в усі Спр. Цілого.
   Ціле - Новітній, Вічний, Богатомірний, Семантичний Простір –
( nt Спр. ) з постійною,  повсюдною присутністю Бога  та Місцем присутності в ньому  Людини  в  уяві,  мисліформі - Боголюдини.
    ntCпр. –  це найвищий простір мисліформи - Боголюдини,
найвищого  оператора тримірного простору,  здатного взаємодіяти   з      Багатомірним   простором   Бога, Всесвіту.
    nt Cпр.–  це вищий  щабель розвитку цивілізації людства,
         це шлях  пізнання Істини і Бога,   
         усвідомлення Його  Осяйних  Дій.
    Реалізація цього процесу розвитку може дорівнюватись наступній ері Водолія – 2163 роки – зодіакальному, космічному,   астрономічному  колу.
   В цьому колі знаходиться дозвільна здатність управління подіями Людської свідомості, діючої в Сучасному і здатної  залучити  в свої мисліформи  образи  подій  з  простору  Майбутнього .
    Пропонується  прогнозувати, планувати і керувати подіями розвитку цивілізації на нових інструментах наукової  бази nt Cпр, обсягом в еру, яка дорівнює 2163 роки, тобто до 4167 року.
    Пропозиція з  позицій  життя  людини, - фантастична, але з позиції існування людства  і сучасних знань – реальна, прагматична  та  здійснима. 
   Досліджуючи  розвиток Сучасної цивілізації – ери зодіакального знаку Риби, ери Христа – цей період, в порівняні з історією розвитку Землі,  історична  миттєвість  в  свідомості Людства .
    Заглиблення  в Майбутній  розвиток  Ери  всього на 2000-2500 років для сучасної свідомості Людства  –  це значна величина.
         В чому причина?..
         Від чого такий наслідок?..
         Ми впевнені – причина знаходиться у відсутності інструмента Керування  Подіями  і  методології його застосування.
Ми впевнені, що прогнозувати  і планувати необхідно, але не на роки і десятиліття, а на сотні років ( 532р.- індикт ) і на тисячоліття
(2163р. - ера).
     Закони nt Cпр. здібні враховувати  природні закони розвитку, які існують і діють на принципах циклів, ритмів, пульсації, обмінних про - цесів у багатоманітності спінових, спіральних, тороідних формах,
їх  місцях  утворення, переміщення, дії та  взаємодії, переходу від однієї форми в іншу;
    з перемінної величини в постійну,
    з інформації в енергію, з енергії в інформацію,
    з інформації  і енергії в інформаційно-енергетичну систему,
    структуру   
    або, навпаки, з енергії і інформації в енерго – інформаційну
    систему
    або структуру.
    З матеріального в духовне і навпаки.
    З ірреального  в реальне або навпаки.
    З осяяння  в матеріальне або з матеріального в осяяння,
    випромінення ,  - та багато іншого.
    Астрономічний простір ери Водолія починається  /умовно, приблизно/
     з 2003р.+2163р. = 4166р., тобто  ера Водолія закінчується
    в 4166 році.
   Можливо передбачити;
    - Семантичний простір ери Водолія закінчиться значно раніше.
    Різниця  може бути  у сотні років між просторами індиктіонів
    –  що цим  визначається?
    Це пояснюється  місцем перебігу циклів, періодів індиктів з однієї
    форми в іншу, це  є  місце  буферної,  дифузної зони простору, що
    визначається словом – ЗОЛОМ, ІЗЛОМ, ЗЛАМ, -  місцем зламу.
    Злам це перебіг  з одного поле-циклу в інше поле-цикл.
    Прикладне застосування вищенаведеного дає вичерпне розуміння і підтвердження реального існування Астрономічного та Семантичного просторів в  життєдіяльності людини на прикладі святкування Урочистості – 2000-ліття Різдва Ісуса Христа.
    Святкування 2000-ліття  - це акт тримірного семантичного простору Нового Завіту і його сприйняло, відзначило все Людство планети.
    Астрономічна ера Риби –Христа ( 2163р.)  завершується в  2003р.
   Таким чином  розбіжність   між астрономічним і семантичним просторами  Ери Христа  дорівнює 160 рокам. – це є перебіг від  2tСпр.  до  3tСпр., у цьому  перебігу  знаходиться - народження Христа, Його Діяння та Подвиг, формування Нової Віри, Релігії – Християнства, Нової філософії, Нової Ідеології, Нової Культури, Нової Економіки, Нової Політики, Нових Знань  Керування Подіями 3tСпр. .
    Ера тримірного семантичного простору формується  з  2tСпр. більше   2000 років з  індиктом  періодичністю  в   532 роки.
     Перший  індикт ( 125р. до н.д.- 407 р. н.д.) – зародження  і становлення Нового Завіту, Християнської Релігії, формування Тримірного семантичного простору.
     Другий індикт ( 407р. -  939 р.) – розширення  3tСпр., його розповсюдження   по Європі, протистояння інших культур Християнству, як 3tСпр.,
на підставі  цього зароджується Нова Релігія 2tСпр. – Іслам,
як  противага 3t Спр. Нового Завіту
( Азія, Середня Азія, Ближній Схід).
     Третій індикт  ( 939р. – 1471р.)  – розвиток  Православія   і     розширення 3t Спр.  (Київська Русь, Україна – Русь,
Розсія – Росія, Біля Русі - Біларусь).
    Четвертий індикт ( 1471р. – 2003р. ) – континентальна,  євро -американська  експансія  семантичного  простору
(Північна і Південна Америки), розвиток  3tCпр. Нового Завіту, утворення нових держав, культур на базі формування 3tСпр.
   
    Аналіз формування тримірного семантичного простору 
Нового  Завіту, його вплив  і взаємовідношення  з  іншими  просторами, розкриває повноту  і  принципи  розвитку  цивілізації  планети  на новітньому  погляді, доводить, що проведення розгалужених заходів в цьому напрямку має велику перспективу.
    Це  мабуть  є  один із   переконливих  аргументів на  користь  запропонованого  погляду  на  розбудову   семантичного  простору, як  пошуку  знаряддя  (інструменту)  керування  подіями  в  розвитку  і будівництві новітньої  цивілізації.
    Реалізація проекту, “Синтез 2tСпр. і  3tСпр.”, -( 3t ССпр.)  може  пройти  до  10 років.  Створений простір повинен  працювати в
    Першому індикті  ери Водолія - 532 роки, тобто до  2535-2550 р.р. – тобто керування  подіями  в  цьому просторі буде  здійснюватись  на вихованому ідеалі, - Чоловіка  Свідомого.
    Другий індикт  ( 2535+ 532 = 3067 р.р.) – за цей період,   на заміну (3tССпр) у керування подіями нового  простору  прийде  новий  ідеал  людини, – Бого чоловік, Боголюдина.
Він  буде будувати, існувати, керувати  в новому багатомірному  семантичному  просторі  -  nt Спр.
    Третій індикт  ( 3067 + 532 = 3597 р.р.) – це період оволодіння  всіма ресурсами, - nt Cпр. . Управління подіями в цьому просторі перейде до формування  нового  ідеалу; -  від Боголюдини  до Астролюдини, який охоплює керування подіями багатомірного  семантичного  простору,  космічними подіями ближнього  Космосу, що дорівнює діаметру Сонячної планетарної системи.
    Четвертий індикт  ( 3597 + 532 = 4129р. - 4167 р. )   
це  дії у  nt Спр. :  - головним  у  ньому  стане, - керування подіями у  Всесвіті, у Вічності,  на  новому  ідеалі  простору, 
-  Чоловіком  Творцем  особистих  Вічних  Світів
   
    Висновок, -
формування  семантичних  просторів  Спр. …
дозволить стиснути Астрономічний простір  в  4 рази  .
    Це означає, що астрономічний індикт ( 532 р.)  стане  домірним   в Семантичному просторі з  ерою  Астрономічного простору (2163 р.).               
    Відбудеться  дивний  одночасний процес – це згорнення (стиснення) Астрономічного Простору  і  розкриття  Семантичного Простору.
    Це одночасний процес перебігу  реального і ірреального,
перемінного і сталого, -  з одного формату, поля  в  інше,  де якість і кількість  стають  іншими  категоріями  ЦІЛОГО   та займають  зовсім інше місце  в  Новій Філософії, Нових  Знаннях.
    Зміна  просторів на один порядок,
як мінімум, тобто  4 x 4 = 16.               
    Зміна  простору  в  16 разів  –  це мало чи багато???… 
    Щоб розпочати  синтез  семантичного  простору  і згорнути   його  в  16 разів  - більш  ніж  достатньо.
    Саме це, - перший етап побудови ССпр.
 – Словника  - ТЕЗАУРУСА  Семантичного Простору, який  необхідно  розробити на широко разголужених   мовах.
   Автори впевнені:
- У Людства не  існує більш  продуктивної спільної праці,  на користь  всіх,  як реалізація проекту,
- “Розбудова Семантичних Просторів”.
   Пропозиція  зводиться до того, щоб дослідити і розвинути  наукову, художню, творчу  мисль, думку  в планетарному масштабі на  якісно іншій точці  зору,  іншого бачення  процесів  розвитку 
новітньої енергетичної, інформаційної цивілізації.
    Критерієм ефективності життєдіяльності людини і людства стає свідомість успішної дії у відповідності її зі словом,    
тобто ефективність управління подіями в Спр.перевіряється, на при - кладному рівні, через взаємини  слова і справи.
    Проблема співзаємин слова і справи, слова і інших знаків, як інст -  рументів  Людської Діяльності – це проблема соціальної взаємодії.
    Структура взаємин слів і справ є також основою людської індиві - дуальності, його ментальності, соціальної  психології.
    Отже від цієї співвзаємини в Спр. залежить Все.
    В різних сферах управління, спілкування Спр, в різних видах і формах мовлення, Слово порізному відокремлено від діла і порізному керує ділом, де основним співвідношенням в діях слів  є їх семантична, просторова належність, тобто  все  залежить  від визначення до якого Спр. належить Слово.
   Слова з різних семантичних просторів ведуть і керують подіями  по-різному,  оскільки семантичні простори різних цівілізацій володіють різною ієрархією.   
    Дії слів при міграції, з одного простору в інше,  – ієрархічне.
    Слово, знак, число  мисліформа  з  двомірного, площиного простору    бувши в ньому генеративним, активним, головуючим,
 - в тримірному просторі  працює зі знаком  навпаки, - протилежно, 
або його поведінка пасивна.
    В цьому полягає основний принцип Семантичного нормування, тобто побудова нового Синтезованого Семантичного  Простору планети, який  грунтується  на базі  Словника –Тезаурусу Синтезованого  Тримірного  Семантичного  Простору.
    Слова управляють справами в семантичному просторі з усіма знаковими системами, структурами і окремими знаками.
    Кожна система і кожна структура має свою ієрархію і свою взаємність до предметної діяльності в семантичному просторі.
Любі знаки і їх джерела виникнення залежать від мови семантичного простору, який призначає решту всіх знаків і грає роль посередника між всіма знаками.
    Мова – це місце дії в Спр. і місце формування його, як  Цілого.
    Слово взаємне до дії,  шляхом  опису  простору, як Цілого, за допомогою  зв’язку з несловісними знаками, мисліформами, числом але головне,
- завжди розглядає дійсність узагальненим або детальним  образом, як минуле або майбутнє, реальне і нереальне, плануєме  або здійснене, прогнозуєме  або  звершене.
    Мова – її лексика – традиційно розділяються на нормативну і ненор - мативну.  До розряду ненормативної лексики  відноситься лайка, сленг, картання  і їх застосування відноситься до сучасної культури, але зі знаком мінус. Матюки, лайка, сленг прийшли в тримірний семантичний  простір з двохмірного і тому вони відповідають рівню плоскої культури, на порядок нижче 3tСпр. 
    Застосування  ненормативної  лексики  в ієрархії  вищих  просторів безперспективно і непродуктивно, оскільки це шлях в минуле, тобто сповзання до невігластва, це робота  на  антихриста   і перешкода розвитку 3tСпр.
   Прокляття, лайки, сленг в 3tСпр. – це лінгвістичне збочення, тобто знущання над нормою дії, поведінки, керування простором.
    Таким чином збочення – це інструменти управління з 2tСпр.,  тому іх застосування в 3tСпр. непродуктивне, безперспективне  і це питання відноситься не до Людини, а до нелюді.
    Лайка, сленг це інструмент прояву в просторі місця :
- хто і наскільки  вимірює  себе  словом  на  цьому  місці ?
    Застосування  збочення в 3tСпр.  позбавляє Людину самого головного – це право управляти подіями гідних, вартих  Людини, його - Я.    
    Знання цієї норми назавжди вилучає у Людини здатність застосувати ненормативну  лексику та інші збочення, ненормованих вчинків, дій, так, як з їх застсуванням вона втрачає Вічність і Звання, -  Людини створеної за образом і подобою  Бога.
    Перехід від однієї соціальної формації розвитку до іншої, від однієї культури до іншої, від однієї цивілізації  до іншої не має жорстких меж,     оскільки цей  перебіг  перманентний,   еволюційний.
    В зв’язку з цим побудова синтезованого семантичного простору (ССпр.) повинна опиратись, керуватись інструментами нормування мови, але на якісно новому підході   і  за   етапами.
    Автори пропонують,  в якості першочергових завдань, створити:
     Словник  - Тезаурус  Нового Завіту, 
оскільки він є базисом 3tСпр. і основою розвитку сучасної цивілізації.
    Також необхідно створити Словник - Тезаурус  2tСпр. Старого  Завіту і Повну Енциклопедію Християнської  Віри, Релігії.
Тільки за наявністю таких праць можливо підійти до Синтезу Двомірного і Тримірного  просторів.
    Людство  урочисто  відсвяткувало 2000 річчя  Різдва Ісуса Христа.
Реалізація пропозиції змогла б внести значний вклад на відзнаку цього Величного Явища.
    Автори  пропонують  суспільній, науковій думці широку перспективу розробки інструментів прогнозування  і  керування  подіями в  реально існуючому  просторі, які ми визначаємо,  як  Тримірний Семантичний Простір  НОВОГО ЗАВІТУ .
    Для цього необхідні незначні фінансові ресурси, зацікавленість політичних  лідерів  і  міжнародних інститутів, релігійних, суспільних організацій.
   Створення Словників –Тезаурусу  Семантичних Просторів –  в першу чергу повинно стати пріоритетною державною, міждержавною справою і керувуватись відповідними інститутами. 
    Семантичні простори, їх наукове  побудування і створення  нових інструментів  керування  подіями – це пріоритетний напрямок в розвитку енергетичних, інформаційних технологій  і техніки, в розвитку наступної енергетичної, інформаційної цивілізації.
   
    Сучасні ЗМІ багато надають інформації про “зомбування” людей.   
    Можливо стверджувати:
    ЗМІ використовують цей термін, як залякування, страхопуд 
    в сумнівних  цілях.
    Сучасній  думці  відомо, що методологія такого інструменту своїми      коренями  знаходиться у 2tСпр., Язичества, яке знаходиться на порядок нижче  3tСпр.,  де  існує  сучасна людина.
    На Людину 3tСпр. -  така методологія  не може діяти.
    Тоді хто цім займається в 3tСпр.?..
     Відповідь проста:
цім перейняті антихристи, / супротивники  Христа, їх прихильники і нелюді ( люди із 2tСпр. ) /,  які перебувають  існують, працюють, живуть  в 3tСпр. - за  нормами  двомірного  простору.
    З числення  Числом ( числом  антихриста – 666 ), - залякування, людини  -  це  прояв 2tСпр. 
   - у   тримірному  семантичному  просторі   Нового Завіту,
яке  вказує  на  число, як  на  порядок  визначеного  місця,  де воно  знаходиться, -  і  ні чим  іншим  не відрізняється  від  чисел  які  знаходяться  поряд з  ним.
    Людина  тримірного  семантичного  простору  Нового Завіту  зна - ходиться  в  іншій культурі,  в будівництві  зовсім  іншої  цивілізації,
тому рівень її  знань і свідомості  на  порядок  інший  від  законів  ке -рування  2tСпр.   
    В  зв”язку  з  усвідомленням  вище  сказаного,  не можливо  керувати,   а тим  більш залякувати  Християнина  числом  антихриста.
    Прояв залякування, - це  прояв  відсутності  розуміння  істинності    Християнства, його віри, культури 3tСпр. 
   окремих  особ  та  ЗМІ,  що залякують людей, -  демонструють,  своє  невігластво, безкультурність, зубожіння   духовності.
    Розуміння сказаного дає  ідеологам 3tСпр.  інструменти  керування подіями  великої  ваги і ця сила  криється  у  вихованні, формуванні
/ зламного, перехідного /   Ідеалу   Людини  3tСпр.
   
Дана праця  є  спроба розглянути на реальних подіях, під іншим кутом зору, реальність і необхідність побудови новітнього синтезованого  тримірного  простору (ССпр.)  в  умовах  першого індикту  Нової  енергетичної, інформаційної  цивілізації 
(від 2003р. до 2535-37рр.), в еру зодіакального знаку ВОДОЛІЯ, що починається  –   з  2003р.
    Автори  звертають  увагу читача на експеримент, який відбувся з ним в процесі читання цього матеріалу; -
Ви взяли участь в роздумах по створенню інструментів
семантичних просторів обсягом до 5000 років.
Ви оперували, аналізували  матеріал  разом з авто –
рами  без  напруження своєї   свідомості.
    Таке  твердження  може стати одним з основних  доводів авторів   
у здатності  кожної людини працювати  над створенням  нових  інст - рументів   керування  подіями на базі побудови Словників –Тезаурусів  Новітніх Семантичних Просторів,  в  яких  керують подіями  системи і структури  у  образі  мисліформ.
Велич  Християнської  Релігії  в побудові  сучасної  цивілізації,
- це  перехід  з  Двомірного  /площинного, плоского /
Семантичного Простору  до  Тримірного / об’ємного / Семантичного Простору  Нового  Завіту,
- це перехід від Багато Божія  до Єдино Божія 
в образі  Святої Трійці, - Бога  Отця, Бога  Сина, Бога  Духа  Святого, це  надання  Людству  прикладу до перспектив  його розвитку  на  іншому  якісному  щаблі  життя  кожної  людини  планети. Це  нашу думку  це сталося, як  закономірний  Божій  промисел.
    Ми  маємо  змогу  констатувати,  досліджувати  та  розвивати  цей
    шлях.
  Cучасна   думка  надає право  висновку:
  простір  є  формою, - що  уявляє собою – енергію,
зміст  простору  його  форми, -  це  інформація, 
яку  випромінює  форма  простору.
    Світ  безмежний  за  формами  та  змістом.
    Розуміння  енергетичних, інформаційних, інформаційних,
    енергетичних просторів, випромінювань  безмежне, -
    майбутнє людства  знаходиться  в  їх  дослідженні.
         
    В  своєму  дослідженні  автори, ні  в   якому  разі,  не  робили 
релігійних  протиставлень  різних  конфесій.
Культура  походить  від  поняття  культ  і  належить  всім  народам  світу, як   спільне надбання  минулих, сучасних  і майбутніх  поколінь.
  Головна  мета  цієї  праці;
- на  прикладі  багатьох  релігій, їх просторів, їх  генезису
в  час Святкування більше 2000 річчя  Різдва  Христового 
зробити  свій  християнський  внесок  до   Знаменної  Дати, 
- зазирнути  в  майбуття  розвитку  новітньої інформаційної,
енергетичної  –   ери  Водолія, - 2003р. – 4166р.,
           де  сучасне Людство, його еліта  і кожна  пересічна Людина,
повинні  продовжити та розбудовувати  найвищі  досягнення  Світової  культури, науки, мистецтва, економіки, політики  на
основах новітньої розбудови   Святого  Слова  Нового Завіту, 
його  Семантичного  та  Семіотичного  Просторів,
на  фундаменті  синтезу   сучасних  знань  Людства.

                Наши  знання  суть  зерна
                наших  творінь
                Г. Бюффон


СЕМІОТИЧНИЙ   ПРОСТІР МИСЛІСВІТУ
                (Сmпр.)

    Семиотика, - гр. – sёmeiotos, -  зазначений ,
    sёma, - знак, признак.
Семиотика,  -  Наука про знаки, систему  та  структуру  знаків  в мові;
- культура, наука, економіка, політика, релігія,  мистецтво, графіка, живопис, скульптура, танок – жест, музика, дизайн, реклама, геральдика, ЗМІ і т.і.
    Знак, Число, Слово  виходять  з  2tСпр.
В  мові 2tCпр   був  сформований, плоский  простір  з плоским знанням  та  плоским  керуванням  подіями  у ньому.  Для керування подіями  були  створені відповідні інструменти, головним  було  слово, але цього  було не  достатньо  тому  знаки, образи,  символи, - стали доповненням  у  системі  та  в структурі  управління плоским  простором, -  здатним  фокусувати  код, - визначення   належності до явища, події, керування  загального  порядку  та  сили,  яка здатна  виразити  Загальне  в  Частині   ( дедукція ).
    Спадок  Семиотики 2tСпр. визначний,
    але  інструменти  керування подіями  з  Минулого - 2tСпр.,
    що  перейшли    в  Сучасне  3tСпр. ведуть себе пасивно. 
    Є  сенс   по новому осмислити, та визначити  роль  більшості  інструментів  керування  подіями,  котрі  працюють  в  традиції, науці, культурі, в побуті, в суспільному та державному  житті  3tСпр.  На цій  базі бажано  створити  новітній  семиотичній  інструмент  керування подіями, який має своє місце, свій семиотичний простір і свою  мову. 
    «…Мир  Симболичен…» – так Г.С.Сковорода  визначив  Всесвіт.
   Тримірний  Семантичний  Простір більше 2000 років  знаходиться  під
     експансією  пласких символів  2tCпр.,  -  на думку авторів,
слід  дослідити  питання  розбудови  семиотичного простору у 3tСпр. 
  В 3tСпр. - Вічність,  - Минуле, Сучасне, Майбутне  знаходиться  в  об”ємі, тому більшість  прийнятних  знаків, образів, символів  які перейшли з  двомірного простору бажано реконструювати та перевести в тримірний  простір за допомогою   / умовно /  методу   позитивного   конструктивизму,
    - як  методу  розбудови  Семиотики  3tCпр.
    Символ – це  таємничий  енерго - інформаційний  код, - знання,   який  знаходяться  не  в  історичному  минулому, а  ймовірніше за все  в Майбутньому.
    Таїнство  знаходиться  в  дослідженні  того,
    як  ці  символи  потрапили в Минуле???…
    Пояснення   твердження  знаходиться  в розумінні Вічності, 
де  минулий, сучасний, майбутній  простори  займають  свої  місця
в Цілому та мають  здатність  перетікати, переходити, випромінюватись, трансформуватися  з  одного  місця  простору  в  інше.
    Семантичні  Простори  визначаються,  вимірюються  Словом  та  Числом, але Місця  простору,  на думку авторів, визначаються знаками, символами, жестом, звуком, кольором, пахощями і інш.
    Трансформація  символів і знаків з плоского  простору  в об’ємне, -  це  створення  оновлених,  нових  символів  і знаків  в об'ємному, тримірному  просторі,
-   це генеральна лінія побудови Семиотики 3tСпр. - (3tCmпр.)
    В  семиотиці, в її  розвитку  мусить бути  розширена  роль, -Топології, як  фундаментальної  науки побудови трансформ .
    Роль  СЕМИОТИКИ, -  об'ємних  Символів, Знаків, як МИСЛІФОРМ, УЯВОФОРМ  надзвичайно   важлива   для  створення  класу  нової техніки,  технології для   розуміння  принципів  роботи  новітніх  інструментів  керування  подіями, які  мають  якості і властивості  високої  ефективності  в сфері комфортного мешкання  Людини  і його  оточуючого середовища.
    В цьому  знаходиться  величезне, позитивне  майбутнє  Людства.
    Вимір  простору  Числом, - це обчислення, що визначає  кількість, мірність  та інше . 
    Число з усіма  своїми  властивостями, якостями, діями  прийшло  з 2tСпр.  і  працює  в 3tСпр.,  але з яким  КПД?…
    Тримірний  простір, - об”ємний, порядковий  будується  місцями,  двомірний  плоский, будується  частинами,
отже  Число  повинно  мать  інші  прикмети  і  вести  себе  по іншому.
    3tСпр. –  це  простір  Нового  Завіту,
він обчислюється  індиктом – 532р., де   «золотими  числами» 
є  числа, що вміщують у собі зміст – 10.
19 – (річні Місячні цикли), 28 –  (річні  Сонячні  цикли),19 х 28 = 532..,
19 (1+9=10) х 28 (2+8=10) =  532 (5+3+2=10), 10 х 10= 10.
    На прикладі  ми  спостерігаєм  формування числом місця  в просторі, де  проходить  обчислення   в  образі  календаря мислесвіту  українців.
    На принципі  взаємодії  чисел, -  у мислісвіті  слов’ян, українців  існував  календар  під  назвою «В Руце Літо»,ВРУЦІЛІТ -  В Руці Рік, В руці Вік, В руці Вічність.
   Календар знаходився і знаходиться у кожної Людини на руках, кісточках (фалагах) пальців, де по кісточках  та місцях  правої  і лівої  руки вичислювались  Пасхалії, дні  Сонцестояння, дні руху Сонця,  та інші Знаменні дні року.
    Календар «ВРУЦІЛІТО» - це видатний  інструмент  керування  по - діями, побудований  християнами України - Руси  в 3tСпр.,  але  з  причин конфесійної боротьби  цей  календар  вилучили   із  широкого  вжитку, -  вилучили - але  не  забули.
    Більше 50 ти років в ООН стоїть питання про розробку і втілення у життя на Землі новітнього календаря.
    В сучасному 3tСпр., у розбудові цього простору та нових енергетичних, інформаційних ресурсів і технологій одним із головних інструментів керування подіями є впровадження у життя нового календара.
    Яким він буде, в кінці кінців це питання вирішить Людство за допо- могою наукових, суспільних організацій, ООН, але головне те, що без цього інструменту рухатись вперед не можливо,
- це треба усвідомити всім.
    Одним із такого роду проектних календарів міг би стати постійний, або “вічний” календар “ВРУЦІЛІТ” – в якому основою є семиденний тиждень, де у місяці 28 днів, а в році 13 місяців.
    В незмінному колі Сонцевороту року Людство у своїй свідомості має змогу придбати цілий місяць, не вже це не сучасне реальне диво у віртуальному 3t Семантичному просторі.
Сьогодні основи «ВРУЦЕЛІТА» знов винирюють на поверхню.
    В  Семіотиці  3tСпр., - в його об”ємі Число вказує  на  місце  Цілого, будує  закони  співвідноношення «золотих  чисел»
і «числа  золотого  перерізу», -  28 : 19 = 1,47.в   семіотиці 3tСпр.,
- Числом  Золотого  Перерізу -  є  Число, що  дорівнює 1,47.
    Таким  чином; 
побудова  об”ємних  Символів, Образів, Знаків  в Семиотиці  3tСпр. наповнюються  змістом  якісно  іншого  характеру. 
    3tСпр. – дихотомічний, керує ним  парне  Ціле, - Людина,
    -  образ  Чоловіка та Жінки.
    В  3tСпр.,  відсутні  протиставлення  та  непарність  в  обчисленні,  тому Ціле  -  парне, дихотомічне, -  будь - яке  число має парні властивості. Одиниця, - бінарна, як число складається з двох  структур.               
    Структури  можно  визначити,
    катодна (мінус / - / – чоловічий початок) і 
    анодна (плюс  / + / –  жіночий початок)  або  ліва і  права,
    Місяць і Сонце.               
                (див.мал.)
Швидкий  аналіз  каже, що 3tСпр. має  числовий  інструмент  керування  подіями, якісно  інший,  ніж  в двомірному Спр. 
    Відмінність  Семантичних  Просторів  знаходиться  в тому, що в двомірному просторі числа розподіляються  на парні і непарні, а в тримірному просторі числа, -  є  парними, бінарними  структурами .   В 3tСпр., -  1 - Одиниця - є парною  структурою.
    Коли  в  тримірному  семантичному  просторі 
Людині  присвоюється  Число  або  Номер,  - то  це  не   акція  таврування  (на  гарних  або  поганих), а визначення  рівного,
тотожнього місця   в  3tСпр., -  де Людина, на рівних правах, керує подіями, створює свій   УЯВОСВІТ та  МИСЛІФОРМИ, - що на порядок вище антихристового,  не - Вірного  2tСпр.
   Твердження, що паспортизація і тим самим  надання  Людині Числа, довічне  закріплення його, - є «нечистим»  ділом  каже про те,  що  це  твердження  слугує   2tСпр.,  антихристу,  зневіри. 
   Той, хто в 3tСпр. Нового Завіту  сіє  вище наведене, той робить послугу антихристу  та сіє низьку культуру, -  невігластво.
    Тримірний  Синтезований Семантичний  Простір – це  простір  Майбутнього, -   тому  його  Семантика, Семиотика  мають  велику різницю  в порівнянні  з  Образом  Нового Завіту  і  його  антипода,  -  антихриста.
   Створюючи, обчислюючи той або інший  проект  в  3tСпр., необхідно  будувати нові знання, філософію, ідеологію не на протиставленні,  а на  створенні  нового  позитивного, конструктивного.
   Тому  визначна  роль Семантики  та  Семиотики  у 3tСпр., як  фундаментальної  науки, що дозволяє побудувати  інструменти  керування  подіями  новітньої  енерго - інформаційної  цивілизації,
- серед них визначне місце належить новому календарю та новому годиннику.   
    Прикладом  для  розгляду  цього  питання   може  стати  знак, символ  України, -  Тризуб  ( Тридент ). В  Україні  символ  Тризуб має безперервну, тисячолітню  традицію використання.
   Цей  символ, - енергетичний, інформаційний  код українського  народу,  його мови, культури, знань.    Ідея Тризуба  знаходиться  в  закарбуванні  духовності, та здатності, на  латентному  рівні, керувати подіями  в просторі, формувати, будувати  образ  життя  українців.    
    Символ  Тризуб – яскравий  приклад  трансформації  та  переходу з плоского 2tСпр.  в  об’ємне  3tСпр.               
                ( див. мал. фото )
    Тризуб  охоплює  своєю  дією період  більше  10 000 років.
    Він  був присутній  в  Трипільскій  культурі, в культурі  Древньої  Русі, в культурі індоєвропейців.          
    Тризуб -  символ, образ своєю  ідеєю  відображає дихотомічність  в триадності, тримірності, присутності числа 3 і тримірного, - не тільки фізичного, але і семантичного, космічного  просторів  Вічності,  Цілого, Нескінченного,  Цілісності.
    В символі зафіксовані образи Минулого, Сучасного, Майбутнього.
    Він  володіє  енергетичною, інформаційною  врівноваженістю, багатовекторністю,  має  полюси,  в ньому присутні   образи  жіночого та чоловічого початку, має батьківське та материнське місце, де воз єднання двух сил породжують  третю  рівну  силу.  Він, як образ,  володіє  якостями  Цілого  і  Цілосності, завершеності, крім  того він  є  фізичною, оптичною  структурою, яка здатна фокусувати, приймати та відображати інформацію, енергію з простору  в простір.
   Таким чином; - треба було до плоского, двомірного Тризубу додати  одне  Крило (до  двох  Крил  добавити рівновіддалене  третє )  і  Тризуб  стає  об’ємним, просторовим, естетичним  і за  змістом  досконалішим, активнішим  з більш яскравими ознаками  позитивної експансії  образу  в  просторі.               
                (див. мал. фото)               
    На цьому прикладі Символу, знаку 2tСпр. де додали  один  елемент  і  він перейшов  з  двомірного   в  тримірний  простір  і  придбав, проявив  нові  якості; -
по перше  він  став  відповідати ідеології  та  естетиці  3tСпр.,
так,  як став об’ємним,
по   друге  сталися  графічні зміни  образу  пішли  геть гори - зонтальні  перетини в Крилах, які з’явилися в 20 -ті рр.
  А замість   них  з’явився  вертикальний  елемент, який відображає  присутність  третього  Крила,                (див.мал.)               
по третє  виявилось  можливим в новому числовому виразі стандартизувати  конструкцію  образу  на  базі  індиктіону, як космічного  природнього походження  і співвідношення  чисел  28 : 19 ,
де  висота  Основи - 28, а висота Крил - 19,
таким  чином зформувалось  нове число
Золотого Перетину /січіння/ у просторі  28 : 19 =  1,47.
в четверте, -  в символі стало можливим прочитати  перспективу  побудови  багатьох  графічних  знаків, символів української нації, - починаючи від побудови  графем, -  шрифта  рідної української мови і до  дизайну  новітніх космічних  кораблів,  конструкцій, апаратів, будівель, техніки і технологій  відомого та невідомого використання.
        Таким  чином; - Знак, Символ  в загалі  і Тризуб зокрема /як приклад/  -  дає  підстави наблизити Майбутне у Сучасне  і від того  наскільки буде  прониклива  свідомість  дослідника,  - настільки  він  буде  черпати  енергію,  інформацію, ресурси   - з Майбутнього  у  Сучасне,  -  тобто черпати  ресурси  з  Вічності.
    Приклад  дослідження  Символа – Тризуба  дає  підстави стверджувати, - все це  можливо  проробити  з  іншими  знаками, символами  2tСпр. і залучити  їх  на якісно  іншу  працю у 3tСпр..
    В першу  чергу, -  ці  дослідження необхідно провадити  з
    спіралями, спінами, спінорами, торами  лівої  і  правої  дії  з
їх  структурами (розімкненого  та  замкнутого видів) ,
- бінарною,  спіраллю - Берст та багатьма символами, знаками.
Автори  пропонують  у семиотику 3tСпр. крім формули і визначень числових вимірів Цілого,- ( 1n = 1 )
ввести  в семиотику -  знаковий  термін Цілого - / 1n = 1 /.   
   
    Опис терміну:
    У 2tСпр., - ціле відображають у площині,  – коло, окружність / О /.
    У 3tСпр., - ціле відображають у об’ємі, - сфера, куля / О /, але плоске коло можливо на площині означити вертикальною лінією, яка визначить присутність третього виміру. Вертикальна лінія вказує на присутність дій катодного і анодного спрямування / дій за годинниковою стрілкою і дій проти годинникової стрілки /.
    Так,  як ми сповідуємо  мислісвіт його естетику, то пропонуємо мисліформу – Цілого, у образі замкненої спіралі, - лівої і правої дії, яку легко написати, намалювати,окреслити - /      / таким знаком в 3tCmпр.,
ми бачимо, відчуваємо образ – Цілого, Вічного.
    Напис, відтворення Знаку Цілого проходить у два етапи;
    перший етап, - ми пишемо вертикальну лінію - /  І  /,
    другий етап, - ми пишемо спіраль, або дві половини кола - /катодну, 
    анодну дію спіралі /, де місцем перебігу, зламу подій образу є
    центр вертикальної лінії.
    На нашу думку, Ціле, - як знак 3tCmпр., має такий образ - 1 = 1n .
               
                (див.мал.)


                ЗНАК – ЦІЛЕ.   СХЕМА ГРАФІЧНИХ МОДУЛІВ  ТРИЗУБА
На графічній схемі відтворені графічні модулі Тризубу,
де можливо прослідкувати графічну побудову Тризубу у двомірному 2t i 3t семиотичних просторах;
1. - Тризуб 2tСпр.
2. -  Тризуб у двомірному просторі, де минуле, сучасне, майбутнє, - знаходяться на лінії.
3. – Тризуб у тримірному просторі і тримірному вимірі.
4. -  Тризуб у тримірному просторі, де минуле, сучасне, майбутнє, - знаходяться у сфері, яке графічно відображене як коло в ньому минуле, сучасне, майбутнє – знаходяться один навпроти другого.
Модулі, що формують Тризуб і його складові місця - образи;
5. -  Вежа – двомірна.
6.7.-  Крила – двомірні.
8.9.-  Крила – тримірні.
10. -  Вежа – тримірна.
11. -  Тризуб тримірний складений з модулів і розгорнутий на180гр.
12.13. -  Модуль Зерна і Бруньки.
14. -  Модуль – Баня,/купол/
15. -  Модуль – Купель.
16. -  Модуль – тримірне шатро.
17. -  Модуль – Булава, Пирнач.
18. -  Модуль – Символу Христа.
19.20. - Модуль – Символу Любові – Кардіоіда.
21.-  Модуль – Символ Лілія – образ Чистоти і Христа.
22. -  Модуль – Щит – Символ Захисту.
23. -  Модулі побудови графем українських літер, шрифта.   
      ТРИЗУБ – тримірного  семантичного простору,
      Семіотика Тризубу, її модулі, - образні структури.


Продолжение см. через сборник «Зерна вiчностi» http://proza.ru/avtor/alexord

    Анотацiя. Зерна вiчностi
    Роздiл 1. Вступ
    Роздiл 2. Семантичний простiр
    Роздiл 3. Число-Алфавiт
    Роздiл 4. Позитивний Конструктивiзм
    Роздiл 5. Пiсля МОВА
    Роздiл 6. Зерна
Рисунки 1-9


Рецензии