Роздiл 4. Позитивний Конструктивiзм

Щоб здивуватися,
досить однієї хвилини;
щоб зробити дивну річ,
потрібні багато років.
               
         К. Гельвеций.

ПОЗИТИВНИЙ,  ТРАНСФОРМНИЙ
КОНСТРУКТИВІЗМ У МИСЛІСВІТІ
/ умовний  погляд /

Позитивний конструктивізм –
це це авторський погляд на творчий метод відображення в художньому образі цілісного, яке відзеркалює минуле, сучасне, майбутнє у дійсному, реальному спілкуванні користувача, глядача і Твору в усіх видах мистецтва, творчості.
   Для  твору  виконаного  методом / умовно /  позитивного  конструк - тивізму не  має  важливості  в  якій  формі, розмірі  він  виконаний /міліметр  чи  кілометр, мить обо декілько годин перегляду /
- головне  це  концепція  виразу  та  випромінення  через  форму  і  зміст цілісного  в  якому  спостерігач, знаходить своє місце,  як  дійова   особа твору, де  проходить  акт позитивної  співтворчості всіх  компонентів і від  цього народжується щось новітнє, позитивне, духовне, цінне. 
   В  позитивному  конструктивізму, як  напрямку  сучасного  мистецтва повинні  поєднуватись філософська  думка, -  цілісного і місця  в  ньому  з використанням  високих  науково – технічних  знань і технологій. 
   Сучасна  космічна  технологія, -  дизайн  їх  конструкцій 
- це рівень, в найкращому  випадку,  залізного періоду історії.
     Те що  було  виведено у космос,  на  жаль примітивне, 
але  це  найвеличніше  досягнення  людської  думки  сучасності  і  нам  цім  треба   пишатись.
   За  сто  років ХХ сторіччя  пройшов  вибух  розвитку  цивілізації,
яка  була  їм  вагітна  біля  двох  тисяч  років від  Різдва  Христа. 
   Цей  вибух  / на думку  авторів / народив  розвиток  і  формування  новітньої  цивілізації, новітньої  ери.
   При  погляді  на  початок ХХст.
– можливо  з  сумом  констатувати ; - жаль, що Людство, капітал, економіка, суспільне  життя  планети  у  своєму шляху  розвитку  пішли  за  науковою думкою  однодумців Ейнштейна, а не однодумців  Тесли.
Тобто людство  обрало західний, римохристиянський,   європейський  шлях  розвитку з американським забарвленням цінностей  замість  східного забарвлення християнських, православних,  цінностей, - але на все воля Божа і мабуть в цьому найвеличніший сенс.
   Можливо, як що б пішли за Теслою, - то не було б того, що сталося  у двадцятому віці.
   Можливо  констатувати, - шлях розвитку знань школи Ейнштейна завершився Хіросімою, Чорнобилем через фашизм, комінтерн і комунізм, - тобто двадцятий вік, - це початок кінця, який завершується у 2003 році і починається новітнє майбуття Людства,-народжується Нова ера. з 2004р. – це місце початку пологових подій Людства, де народжується ера Водолія.
   Позитивний  конструктивізм, як  творчий  метод,   -  на   етапі  розвитку новітньої цивілізації  має можливість  запропонувати  нові позитивні  ідеї  розвитку новітньої  людської  свідомості  на  Землі  і позитивно  підсилити, вивести на  нові  потенціали,  які  повинні пробудитись у кожної людини Землі, де позитивна творчість у діяльності здатна зайняти головне місце у житті Людства.
    Позитивний  конструктивізм /умовно/  має  можливість  стати інст- рументом   впливу, розвитку  і  формування   новітньої  філософії,  семантики, семіотики,  нового простору, науки, медицини, мистецтва, економіки, політики нових полів, у вихованні Нового Ідеалу Людства.
    Визначення  художнього  методу  традиційно  формувалось творчою і  критичною думкою на основі  виникнення  творчих  праць мистецтва, мислісвіту окремих  осіб, або  шкіл, які  проголошували  свої  концепції  і представляли  їх  суспільству  на  базі   своїх  творчих  напрацювань.
    В  дійсному, сучасному  випадку  автори  пропонують  концепцію творчого  методу  і виготовлення  робіт  на  її  фундаменті у повсякденному житті кожної особистості.
    Тобто, на початку  проголошується і  визначається  творчий  метод, -  на  ознаках  методу  виготовляється філософський, науковий, художній, твір.
    Семантика  і  Семіотика  сучасності  надає  багато  прикладів  нео- логізму в дизайні, рекламі, “PR”- піарі, моді, ЗМІ, аудіо та відео про - дукції, сучасній геральдиці, музиці, скульптурі, архітектурі, медицині, техніці  завдяки  впливу  електронних, комп”ютерних  технологій  і виникненню  сучасних  віртуальних  світів.
В першу чергу, в цих галузях творчі особистості мають змогу прориву у нову якість, де розбудова і синтез семіотичних, семантичних просторів за їх допомогою втілять у життя позитивний конструктивізм на свідомому рівні, як формування мислісвіту особистості. Багатосторонній розвиток сучасного мистецтва собою поглинає Все і робить перші кроки на виготовлення новітньої концепції мистецтва Майбутнього, але треба розробити Новітню філософію.
    На  думку  авторів;
-   концепція  знаходиться у сучасному  тлумаченні  категорії  Цілого, Місця, сучасного  розуміння  Слова, Числа, Знака, Форми, Змісту, Мисліформи  у розбудові Семантичних, Семіотичних Просторів.
Синтез семантичних, семіотичних просторів повинен національне  монументальне мистецтво за допомогою методу позитивного конструктивізму підняти на вищий, Світовий рівень.
   У розбудові методу позитивного, трансформного конструктивізму є великі перспективи. Особливо це стосується такої важливої сторони у свідомості громадянина, як розбудови його  свідомості. Новітні форми і зміст нових образів позитивного конструктивізму мають змогу вивести монументальне мистецтво  на новітній якісний щабель, як розуміння розбудови синтезованих, семантичних трансформних просторів Світу.

               


Неможливе сьогодні
стане можливим завтра.

         К. Ціолковський.

ПРО НОВІТНІ  ВЛАСТИВОСТІ
СКУЛЬПТУРНИХ  КОМПОЗИЦІЙ
НА ПІДСТАВІ  МИСЛіФОРМИ- КАРДІОІДА –
 “СИМВОЛ  СВІТОВОЇ  КУЛЬТУРИ” - WMC

   Інформаційні потоки Всесвіту є наслідком високих енергетичних
процесів.
Відомо, що високо енергетичні процеси супроводжуються появою нових чи ще не досліджених наукою випромінювань.
     Автори ці випромінювання визначають, як   волюмні - кручинні
/  об'ємні і розгорнуті, що обертаються, спірально / випромінювання, але питання полягає не в назві, а в природі існуючих  випромінювань.
Природа цих випромінювань знаходиться  на перших етапах вивчення і досліджується у всіх високо развитих державах світу. 
   Замічено, що такого роду випромінювання діють на біологічні об'єкти і навколишній простір не енергетично, а  інформаційно.   
   Зацікавленість, до такого роду, випромінень надзвичайно величезна. Вони постійно вивчаються  і  досліджуються.
   Одним з перших кроків досліджень у цьому напрямку на підставі синтезу новітніх сучасних науково - технічних знань і нетрадиційних знань створена  цілісна  конструкція - скульптурна композиція
                / див.фото,мал. /
у складі: Кардіоіда - Образ серця – символ Любові
в об'ємно - просторовому рішенні,
  Сфера  /куля/,
  Східчастий  п’єдістал  - лінза.

У сучасній техніці - її  аналогом  є високочастотний резонатор хвилі, що біжить, на заземленій площині /просторі/, де кардіоіда в об'ємному рішенні виконує функцію –   широкополостної   антени,
   Куля є - конденсатором, що спільно зі східчастим п'єдесталом - лінзою  роблять  індуктивність і створюють коливальний, нагромаджуючий контур.
     Конструкція створена з урахуванням сучасних знань  некаузальної /безпричинного/ дії.
     Скульптурна композиція  Кардіоіда - це  інформаційна, генеруюча структура, що відноситься  до  приладів  некаузальної техніки
/ умовна назва /, працює в энергоінформаційному  полі  Всесвіту,   здатна  приймати космічні промені  і  трансформувати  їх у  випромінювання,- автори ці  випромінювання визначають /волюмними/,  з яскраво вираженим,  з орієнтованим позитивним впливом на навколишнє  середовище.
     В міру тиражування, поширення  скульптурної  композиції Кардіоіди, можуть відбуватися події  позитивного, оберегового  характеру  і можливо   інтеграційоного - об'єднавчого позитивного руху  взаємовідносин народів  інших  держав.
   Людина його внутрішній фізичний, психічний  стан інформаційино  зв'язані  з  навколишнім середовищем за допомогою органів почуттів, досить вивчених :  це зір, слух, нюх, дотик. Відомий, але мало вивчений наукою, інформаційоний зв'язок людини з навколишнім середовищем за допомогою "вторинних" органів почуття таких, як "бічний зір", вторинний слух, нюх, "другий  подих ",  передчуття й  інше.
   Зовсім  не  досліджено   наукою, - яким способом людина  приймає інформацію з навколишнього  середовища, - один більше, другий менше, а третій зовсім не відчуває  енергоінформаційного поля, електричного, магнітного, електромагнітного, гравітаційного, біополя,
- а тепер ще і так званого інформаційного поля Всесвіту .
  Досить відомий, але цілком  не вивчен  інформаційний зв'язок гіпно- тизера з загіпнотизованим пацієнтом і багатьма  іншими  явищами зв'язаними з гіпнозом. 
     У цьому випадку   інформація енергетично керує  діями, вчинками загіпнотизованої людини. Існує багато прикладів явищ, що  свідчать про існування, причин невідомих науці, тому, що вивчення цих явищ ким -то чи чим - то закрито і недоступно для звичайної людини.
     Пізнання цих явищ закрито, можливо тому, що людина на даному етапі свого розвитку не може розумно й усвідомлено розпорядиться  ними. Невивчені наукою такі явища  автори,  умовно,  назвали їх  некаузальними  - безпричинними явищами, тобто явищами в яких причина невідома або відсутня.
     Прилади зв'язані информаційоно з такими явищами названі   некаузальними, чи приладами некаузальної техніки.
     Прикладом таких приладів є /біогенератор/ ЦЕРПАН,
ПАНВИЗОР /енергоінформаційний оптичний прилад / - 
автор А.А.Берідзе - Стаховський, 

КАРДіОіДА, ТРИЗУБ /в об'ємному рішенні /  - автор О.В.Мухін,
БУЛАВА, СФЕРА /куля, держава/, СКІПЕТР, ПІРАМІДИ і баг. ін.

  Ці прилади одночасно є оптичними випромінювачами; - датчиками і приймачами енергії та інформації з простору в простір при миттєвий  Усе дії.   У роботі цього класу приладів головним  є  Мисліформа, яка укладається  в рамки розуміння законів  некаузальної дії,  де прилад черпає енергію з Цілого - Всесвіту,
де - ( Космос - це порядок Місць), змінює її  і  цілеспрямовано діє на події в Місці Цілого.
   У даному випадку Всесвіт і Космос не є тотожніми  визначеннями;
Всесвіт, як Ціле – багатомірний простір,
Космос, як Ціле – тримірний  простір   
і в багатомірному просторі Всесвіту є одним  з   місць.
   Всесвіт,  як Ціле -  багатомірний простір і поглинає собою тривимірний Космос.
   Некаузальні  структури  здатні  приймати і перевипромінювати  інформаційні потоки, впливаючи на хід подій у навколишнім середовищі.
     Цілісна скульптурна композиція Кардіоіда один з перших  розроб - лених приладів некаузальної дії, що у слов'янських  народів з давніх часів називають " ОБЕРЕГАМИ "- тобто такими, котрі здатні  охороняти, оберігати від усякого роду негативних явищ  діючих на людину, род, народ і навколишнє середовище.   
      Прилад  має переваги перед  відомими  оберегами,амулетами, талісманами, - своєю більшою інформативністю, сфокусованою три - вимірністю, довговічністю   та   все  дією .
Скульптурна  композиція  Кардіоіда діє в енергоінформаційному полі Всесвіту, у якій  Космос - тривимірний матеріальний світ  є тільки   місцем  у  багатомірному  просторі   Всесвіту.
   Композиція здатна  накопичувати  позитивну для людини енергію інформацію і випромінювати її  в  навколишнє  середовище, створюючи інше інформаційне поле , здатне діяти на всі органи людини, що  здатні  прийняти інформацію не тільки на широко відомі органи: слуху, нюху, дотику, але і на рівні підсвідомості, передчуття інших відчуттів.
    Дія випромінювання інформаційного поля сакральної композиції  на підсвідомість Людини, подібно дії кулі /сфері/  гіпнотизера  за   допомогою якої   гіпнотизер  цілком керує пацієнтом.
   Контакт лектора  краще відбувається в інформаційному  полі  композиції, при її перебуванні в аудиторії.   
    Це пояснюється тим,  що аудиторія сприймає від лектора, як мінімум подвійну інформацію: звукову від мови лектора і зорову  від  зовнішнього образу, чи зовнішнього стану середовища.
    Якщо інформація зовнішнього образа "сильніше", тоді звукова інформація лектора буде сприйнята, чи гірше зовсім не буде сприйматися.
   В інформаційному полі композиції буде  ліквідована зорова  інформація від зовнішнього вигляду лектора, і  буде сконцентрована  на мислі - формі - образі скульптурної композиції, яка забезпечує аудиторії краще сприйняття звукової інформації лектора.
     Своїм  художнім рівнем  мисліформа залучає до себе  оточення і концентрує в інформаційне поле все й усіх . /зрячих, глухих, німих, сліпих/
    Інформаційна дія  композиції на оточення і внутрішній психічний стан людини; - енергетична, інформаційна, позитивна.   Вона ціле спрямовано стимулює в людині творення добрих  дій. Знімає негативні нагромадження  внутрішнього стану  людини, - стреси, психічні перенапруги, неміч й ін.
   Своєю позитивною інформаційною дією, трансформуванням  вип - ромінювань  створює перешкоди на шляху негативного впливу"прис- троїв", злих дій, помислів, направляє думки оточення  на шляхетні вчинки, перетинає шлях до здійснення злочинів  і  цим охороняє власника оберега від різних неприємностей. Допомагає своєму власнику у всіх його добрих посиланнях, 
     інформаційно привертає увагу оточення до його справ,
     сприяє його вдачі. 
     Створює комфортність фізичного і духовного стану людини
     і його навколишнього середовища.
  Мисліформа - композиція оберіг Кардіоіда  може стати  новітньою сімейною реліквією, що здатна  зберігати любов у родині, приносити щастя і благополуччя роду, народу.
      Усі сімейні, державні свята  бажано проводити в присутності  мисліформ - скульптурних композицій, як оберегів родини, роду, народу, держави, планети на майданах міст, та сіл.
      Таким чином, сакральні скульптурні композиції можливо затверд - жувати у свідомості, як новітній інструмент керування позитивними  подіями  для об'єднання та захисту народів,  особливо на новітньому етапі будівництва  нової  цивілізації.
      Мисліформи своїми якостями покращують події у період виборчих компаній, референдумів, здатна підняти  імідж  користувача. Широке поширення і використання мисліформ, - скульптурних композиції, на міжнародних виставках - ярмарках  додасть  їй якість  Символів - Оберегів, що зможуть сприяти об'єднанню народів світу на якісно іншому рівні.
   Дослідження в сфері синтезу знань і перші результати роботи доз - волили значно розширити розуміння Всесвітніх  процесів, що відбу -ваються, як на мікро, так  і на макро рівнях.
    Відкриваються шляхи побудови новітньої наукової парадигми.
    У її філософію прийшло якісно інше визначення Цілого і Місця в ньому, переосмислені категорії Простору і Вічності, Нескінченності, Дії і Всі дії, Енергії й Інформації, Випромінювань, побудови новітніх технічних, транспортних, оптичних засобів (некаузальної техніки ), новітніх напрямків розвитку мистецтва, медицини, науки, техники, культури,мистецтва, політики, економіки й інше.
    Творення Людиною Мислесистем і Мислеструктур за допомогою Мисліформ і Місліобразів дозволять людству проникнути в Інший світ Всесвіту.
    Дослідження новітніх випромінювань дозволяють  вирішити проблему  енергетичного  й інформаційного забезпечення Землі.
    Транспортування енергії й інформації, виробництво  з випромінювань матерії  переведуть людство на якісно інший рівень розвитку цивілізації,  де людство зрозуміє своє призначення  й  існування у Всесвіті.
    У дослідженнях синтезу знань була звернена увага на сакральний
/священний/ знак ЛЮБОВІ - СЕРЦЕ - Кардіоіда,  як  один з сакральних знаків, але з новою властивістю поглинання  багатьох  сакральних  структур  різних  культур планети.
     Ці структури, - мисліформи   в  образі символу  є ментальним, генетично  духовним  кодом  народів  і  керують  його фізичним, моральним, духовним  станом та удосконалюванням особистості.
     Сакральні символи, знаки є вищими орієнтирами й атрибутами Влади  і  Керування.  Вони входять в атрибути влади, ритуали, традиції, культи і культуру для об'єднання народу, співтовариств, роду, регіонів, організацій, держав, людини  в  ім'я  і  в благо консолідації, концентрації позитивних творчих сил.
Сакральні знаки входять у культуру, у виховання людини нової, людини іншої ніж вона була до прийняття цього сакрального символу.
     Таким чином, можливо  затверджувати: - сакральний символ,
знак є інструментом керування вчинками, діями людини у його фі -зичному, моральному, духовному удосконалюванні в рамках культу-
 ри, традиції, середовища до якої він належить.
     На прикладі  Християнського сакрального символу,   
знака – Хрест можливо  простежити,  як він більше за 2000 років від Різдва Христа  увійшов у свідомість народів, держав і керує творчими про - цесами на Землі.
     Творча сила сакральних символів така, що вони керують народами, державами, регіонами, організаціями, людиною на латентному
 рівні, а їхня кількість у планетарному масштабі не настільки велика.
      Символів сакральності не може бути безліч  тому, що  їх  головна функція знаходиться  в  керуванні  множинністю, - вони є структуро - ваним кодом, місцем ментальності  множинності.
     Можливо  стверджувати;
сакральні символи  є  інструментом керування подіями, вони керували  і керують розвитком  культури, цивілізації на Землі.
   На даному шляху розвитку цивілізації людина зрозуміла, що навко- лишній його світ не настільки великий і існує на  ясних  і зрозумілих законах, але від цього більшості народів на планеті не на багато краще живеться, чим народам які жили тисячі років тому.
   Отже; - людина живе і робить щось не так, як їй личить.
    Їй необхідно переглянути свій досвід, традиції, знання, філософію, культуру, політику, економіку сучасності,  якщо вони не дають йому бажаних результатів.
   Сучасна наука в розвитку цивілізації відіграє чільну роль, її  існуюча парадигма цілком себе вичерпала,отже:
- необхідно перемінити наукову парадигму знань  на  новітню і застосувати сакральні символи  якісно іншого, більш високого рівня в керуванні подіями.
Одним з таких сакральних символів може стати, у новітнім  рішенні і виконанні, -  Кардіоіда.               
   ( див. мал., фото ).
 Кардіоіда, як сакральний   символ – код    нараховує до 10 000 років, а  може бути і більше.
Графічна конфігурація образу Серця протягом тисячоріч видозміню -валася, по різному структурувалась , але як образ  основних  рис  не  втратила.
   Сакральний символ Серце створювався, як  графічний  знак  і  потім перейшов в об'ємний просторовий, так  будучи переведеним  із  плоского графічного малюнка в металеве, об'ємне виконання  він залишив за собою можливість  нового площинного рішення і виконання.
    "Плоскі" знання,
    "плоска" думка, створили "плоскі"   двомірні образи,  вони  не відповідають сучасному розвитку цивілізації і тим цілям, які можливо вирішити  за допомогою Кардіоіди  та  інших образів, в свідомості об”ємних знань,
- новітньо утворених  мисліформ, - які повинні вирішувати нові всеоб'ємні, всеосяжні задачі.
   Перед новими  образами  стоїть  інша  роль у  керуванні подіями   новітньої  енерго - інформаційної  цивілізації.
   Сьогодні необхідні новітні інструменти, що вказують на шлях роз - витку, які поєднують, виховують народ, націю в напрямку творення та удосконалювання своєї ментальности, свого майбутнього, майбутнього  своєї  долі, Долі Людини, Долі Людства.
               Малюнки.
КАРДІОІДА – WMC.
ФОТО
КОСМОНАВТИ (відеофільм про перебування Кардіоіди – WMC на космічній орбітальній станції).
Сертифікат.


Продолжение см. через сборник «Зерна вiчностi» http://proza.ru/avtor/alexord

    Анотацiя. Зерна вiчностi
    Роздiл 1. Вступ
    Роздiл 2. Семантичний простiр
    Роздiл 3. Число-Алфавiт
    Роздiл 4. Позитивний Конструктивiзм
    Роздiл 5. Пiсля МОВА
    Роздiл 6. Зерна
Рисунки 1-9


Рецензии
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.