Притча за двете тоалетни гърнета

Имало едно време две тоалетни гърнета. Едното било Фаянсово,а другото- Златно.

Фаянсовото си знаело цената и било много гордо, когато собственикът ползвал услугите му.
Златното също си знаело цената, затова всеки път се сърдело, мислено страдайки от унижение.
И затова, всеки път когато Фаянсовото с шума на водата победоносно разгласявало из цялата къща поредната оказана му чест. Златното много му завиждало…

А Фаянсовото съчувствало на Златното, всеки път чувайки жалбата за новото унижение, на което онзи бил подложен…

И с какво е заслужило тази чест Фаянсовото?.. Та нали Златното е по-добро…!!

Перевод Веселина Русинова

http://www.proza.ru/2012/10/16/1628


Рецензии
что это за язык?я не узнаю!

Аша Бенн   11.04.2013 16:43     Заявить о нарушении
Болгарский язык

Веселина Русинова

Братислав Либертус На Болгарском   11.04.2013 22:44   Заявить о нарушении
На кирилица е писано. Какъв ти е проблем да познаеш езика?
Поне на руски можеш да четеш. Отгоре всичко е написано... :))

Семён Вексельман   09.12.2013 02:20   Заявить о нарушении