Притча за смелия Филиз Част 3

През нощта филизът се съвзел от преживения стрес, успокоил се, отпочинал и пораснал…
Настъпил нов ден.
-Скрибуц!  Скибуц! Скрибуц!- чул Филизът. Това бил метачът с метлата- метял тротоарите. И между другото приближавал Филиза.
-Скрибуц!  Скибуц! Скрибуц!- Се чувало все по-силно.
Филизът потреперал от страх: „Господи…!”
Скрибуц!  Скибуц! Скрибуц!- оглушително звучало все по- близо. Филизът виждал, как страшната метла помитала всичко на пътя си..
   - Е това е всичко, прощавай се с живота си! Вчера не те стъпкаха, та сега метлата ще те изтръгне с корените! - предрекъл Благоразумния. - И ти ще повехнеш, а аз ще продължа да  живея! За всичко е виновна твоята горделивост, превърнала те в безумец!
   Ето че метлата замахнала над главата на Смелия Филиз...
   - Скрибуц!!!
   - Ох! - извикал от болка той: клонките на метлата го одраскали по нежните листенца. Но той останал.
   - Какво ти казвах! Ако ме слушаше,сега нямаше да стане така! – се карал Благоразумния.

   Смелият само мълчал насреща, протягайки към вятъра своите ранени листенца... Болеше!...

   Но днес, учудващо, никой не вървял, и целия ден било безлюдно: оказало се, че е дошъл понеделник, почивен ден.

   За едно денонощие драскотините по листата зараснали, и Филизът станал още по-силен и висок. Започнал новия ден.

   - Е, днес със сигурност се готови да умреш! - казал Благоразумният, когато движението на крака се възобновило.

   - За какво ми говориш за това през цялото време? - попитал Смелият.

   - За да се опомниш! – се карал онзи.

   - Предлагаш ми да загърбя слънцето, и да раста в противоположна нему посока?

   - Да! Ако искаш да живееш!

   Смелият Филиз въздъхнал:
   - Не.Не желая такъв живот за себе си...

   - Ама разбери! Желая ти доброто! – се притеснявал Благоразумният.
   Смелият не отвръщал нищо... Той виждал крака, и се страхувал. Те се сгромолясвали съвсем наблизо,както и преди, заплашвайки всеки момент да го стъпчат. И отново сърчицето му изтръпвало от страх, а устните шепнели молитва...

  Краят на деня вече наближавал, когато нечия безчувствена подметка все пак го настъпила.
   - Ау! - извикал Филизът, опитвайки се да стане.

   -Какво ти казвах! – извикал гневно Благоразумния. – Това ти е предупреждение от Бога, за да се опомниш!

   Смелият само мълчал... А и какво можел да каже?

   И изведнъж заваляло. Хората избягали, всичко опустяло. Само дъждът валял ли, валял, целувайки с дъждовна вода раните на малкия смачкан Филиз.

   После паднала нощта. На сутринта Филизът отново бил здрав, и стоял изправен.

   И отново бързащите хорски крака ходели насам-натам, и не забелязвали малкия Филиз...
 
   По обяд отново небето се смрачило, и отново завалял дъжд, прогонвайки търговците и купувачите по домовете им. Дъждът валял дълго, монотонно ръмейки до вечерта... После през нощта малко поутихнал, и сутринта отново заръмяло, до пладне. И едва след това небето, най-накрая,се прояснило. Но на пазара вече никой не дошъл...


Перевод Веселина Русинова

Оригинал: http://www.proza.ru/2012/10/16/1495


Рецензии