Жидкие гвозди

 # http://www.stihi.ru/2016/10/18/9855

        .
 
        .
           .   
.
         .   .  sze               ....
                .....           ri..
           ...                ntem
                ...          job .
l         
             ..     es     .           z..
                ..         z

    ne..                kli
                net ,,, a sti
net
                :-ю}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
+++++++++++++++++++++++++}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 .   .
             . 
 .   .
              .   
.   .
                .   .
                .   .
                .
PS: Браво! Просто Брависсимо!  Обнял.## http://www.proza.ru/2014/06/02/1011


Рецензии