Айгiлi атеистердiн олiм алдындагы сонгы создерi

13 – Рагыд суресі: 31 аят

«Олар, егер Куран аркылы таулар жургізіліп, жер болшектеніп жане оліктер сойлестірілсе де (сенбейді). Алайда барлык іс Аллага тан. Муміндер ангармады ма? Алла каласа еді, адамдарды тутас тура жолга салар еді. Карсы болгандарга Алланын уадесі келгенге дейін кылыктарынын салдарынан унемі соккы жетеді немесе журттарынын манына туседі. Кудіксіз Алла серттен таймайды».
КУРАН КАРИМ, казакша магына жане тусінігі. 253 бет.

Бірде галымдар тобы зерттеу жургізді. Максаты: олім алдында алемге машхур атеисттердін сонгы создері, іс арекеттері кандай болганын аныктау болатын.

ФРИДРИХ НИЦШЕ - философ
Есінен ауган куйінде темір торда иттерше уріп кайтыс болды.

ВОЛЬТЕР - улы сайкымазак.
Онын сонгы саттері тіпті коркынышты. Туні бойы кешірім сураумен азаптанды. Онын жеке медбикесі: «Еуропанын барлык акшасын берсе де, мундай олімді кайта кормес ем… имансыздын олімін» деген екен.

ДАВИД ХЬЮМ — атеист.
Олім алдында бір созді кайталаумен болды:
«Мен алаулаган от ішіндемін!»
Онын зары оте коркынышты болатын…

НАПОЛЕОН — император.
Онын дарігері оз естеліктерінде жазганы осы: «Император толык жалгыздыкта жанын тапсырды. Оліммен айкасы тіпті урейлі корінді»

ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ - акын
«Жарык жетіспеуде!»

ЛЕНИН - Кудайсыз Кенес укіметін орнатып, азамат согысында 22 млн адамды кырган. Мурдесін жер алі кабылдамай жатыр.
Толык ессіздікте каза тапты. Миллиондаган адамдар ушін косем болган ол, сонгы секундтарда устелдер мен орындыктардан тізерлеп отырып кешірім сураган.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ — агылшын -премьер министрі:
«Неткен акымак едім!»

ЯРОСЛАВСКИЙ — атеисттік халыкаралык уйымнын президенті: "Отінемін, менін букіл кітаптарымды ортеніздер! Мен кателестім".

Бразилия саятсаткері Танкредо ди Амейдо Невес сайлау алды багдарламасында «Егер мен 500 000 дауыс жинасам, КУДАЙДЫН озі тактан мені тайдырмас» деген. Арине, ол бул дауысты жинады, бірак президенттікті кабылдауга бір кун калганда жасынан ерте озды.


Рецензии