Сеанс аркылы адамды емдеу

«Емнін кону конбасы тагдырдан (Алла тагала белгілеген). Алла тагаланын буйырумен болады». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Кейбір адамнын бойында дерт болады. Оны да алуга болады. Маселен, басы ауырса: «Иа, Алла менін басымдагы ауыртпалыкты ала горші», – дейді. Емде отырган адам басынан кап-кара бір нарсенін кеткенін кореді. Коз алды жарык болып, кун шыкканда тагы да Аллага тылай таубе етесіз: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», –  деп.

Сосын екі иыгындагы, екі білегіндегі ауыртпалыкты алу керек. Ол онын омірде тартып журген бейнеті. Сондай-ак ер азаматка окпесі бар кыз-келіншектін копшілігінін жатыры аурады. Адам бойында окпе-ренішті устауына болмайды. Адамды кешіріп, журегін окпе-реніштен тазартуы кажет.

Кобінесе адам бойындагы дерттін туындауына себепші болатын нарсе – ол адамнын эмоциясы. Ягни, ашу-ыза, окпе-реніш, уайым-кайгы, коркыныш-урей, кызганыш, кореалмаушылык. Менен ем алган жатырында миомасы бар келіншектер бір жумада жазылып кеткен окигалар тажірибемде коптеп кездеседі.

 Дарігерлер тан калып жатады: «Булай болуы мумкін емес», – деп. Сеанс жургізіп отырган адам озінін Газиз жанынан сурау аркылы, сеанста отырган адамнын мушелеріндегі букіл ауыртпалыктарды (ауруларын) коре алады. Кудайдын кудіретімен сеанста отырган адамнын денсаулыгын толык калпына келтіреді. Озінін бойындагы ар мушесіндегі ауыртпалыгынын кетіп жатканын сеанста отырган адам озі санасы аркылы коріп отырады. Букіл аурудын себебі адамнын ойлау жуйесінде бугып жатыр.


Рецензии