Адам озiнiн шанырагын тазалауы кажет

«Иа, Алла менін шанырагыма, аулама, ажетханама, автоколігіме, бау бакшама т.б. курлыстарга уялап алган жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды менін шанырагымнан, ауламнан, ажетханамнан, автоколігімнен, бау бакшамнан т.б. курлыстардан толык куа горші, менін шанырагымды толык тазалай горші», – деп тілейді.

 Сол кезде санасы аркылы уйден кара нарселердін шыкканын кореді. Сеансты жургізіп отырган адам санасына салса, каралыктардын кай жерде тыгылып отырганын коре алады. Ар болмені санасымен карап шыгады, тазарган кезде барі жап-жарык болып кетеді. Сосын тазарган сайын: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», – деп таубе айтып отыруы тиіс. Муны умытпаган абзал.
 
Келесі кадам «Иа, Алла менін шанырагыма, аулама, ажетханама, автоколігіме т.б. курлыстарга кара дугадан, тіл козден, жын-шайтан перілерден, томенгі алемнін жан-иелерінен, каралыктардан коргайтын коргау, коршау салып бере горші», – деп тілейді. Сол кезде Алланын кудіретімен шанырагына, ауласына, автоколігіне коргау салынады.  Коргау шанырак, пирамида т.б. бейнеде келіп туседі.


Рецензии