Антология Современная украинская проза -2015

Вышла их печати анотология "Современная украинская проза"

Випущено на замовлення Державного комітету
телебачення та радіомовлення України за програмою
«Українська книга» у 2015 р.

С 91 Сучасна українська проза : Антологія – Упор. Петруша О.О. –
К. : Книга, 2015 – 320 с.
ISBN 978-966-8314-94-0

Пропонована читачеві антологія творів українських літераторів –
це жива і безпосередня розмова авторів з читачами про найнеобхідніше,
хвилююче, що відбувається зараз, тут і з нами, де співрозмовники –
сучасники, друзі, громадяни нової, молодої України.
Проза молодих і зрілих, аматорів та професіоналів літературних
порталів, переможців та лауреатів літературних конкурсів, представле-
на у збірнику, обов’язково знайде свого читача.
Збірник призначений для розповсюдження та розсилки в бібліо-
теки України.

Українською та російською мовами.
Книга розрахована на широке коло читачів.

Видавництво подає твори у редакції авторів, мовою оригіналу.

Авторы, чьи проиведения вошли в сборник:

Виктор Бонч-Баггоут;
Валентин Лученко;
Эд Гемадзе;
Василь Юдов;
Анна Кссо;
Ганна Осадко.

Мои искренние поздравления и сердечная благодарность за участие!


УДК 821.161.2
ББК 84(4УКР=РОС)
© Упорядкування. Петруша О.О., 2015
© Оригінал-макет. Видавництво «Книга», 2015
ISBN 978-966-8314-94-0


Рецензии
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.