Открытие. Григорий Шерда

Скулит наш народ: «Эх, получку теперь бы, как раньше!»
«О, правда твоя! Ведь платили немало вчера!»
Я слушаю этих людей еле жалость скрывая:
В глаза напустила туман им режима орда…

Ведь это, говорю поразмыслив, открытие Вам,
Тем, кто желает вернуться в недавнюю «сказку»:
Ты легкое рабство познал, мой бедный народ, - а не жизнь;
Ты видел не счастье, а сытых грабителей ласку…


Рыгор Шэрда. Адкрыццё. Верш
Скуголіць народ: «Эх, палучку б цяпер, як раней!»
«О, праўда твая! Яшчэ летась плацілі нямала!»
З прытоеным жалем я слухаю гэтых людзей:
Пусціла туман ім у вочы рэжыму навала…

Кажу, зразумеўшы, што гэта, лічы, адкрыццё
Для тых, хто жадае вярнуцца ў нядаўнюю «казку»:
Ты лёгкае рабства пабачыў, мой бедны народ, — не жыццё;
Ты бачыў не шчасце, а сытых драпежнікаў ласку…
http://nn.by/?c=ar&i=165332


Рецензии