Памтим све све све

Искрице

памтим све све све
позоришта излете
радости туге

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии