Веh jе треhи дан

Искрице

Јун. Дан – година.
А одлети, одлети.
Већ је трећи дан.

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии