Банда Лаловски. Български

Следи от много престъпления водят до бъдещето. С. Ежи. Лец.   
Престъплението, оставено без наказание, ражда зло. Без справедливост няма да има ред.

Купих моя апартамент от строителна компания "ЕЙ ДЖИ ПРОПЕРТИ" ЕООД, от името на която Анко Минчев Лаловски ми продаде апартамент за близо 60 000 лева. В нотариалния акт цената на апартамента е 25000 лева. Лаловски отказа да ми предостави документ за пълната цена на апартамента и да сключи договор за тази сума. По-късно разбрах, че той, Лаловски, го прави.

Продавачът - Анко Минчев Лаловски води клиента му на познатия си нотариус Мариана Пиперкова-Атанасова, и те разговарят заедно с клиента, усмихвайки го и разсейвайки го по различни теми. Нотариусът определя цена от близо 2000 лева. за работа, като не съм съгласен тази сума с мен преди сделката и без да дае документи, потвърждаващи плащането.

Нотариусът, Мариана Пиперкова-Атанасова издава само един оригинал на нотариалния акт за двама собственици, кое бяха вписани върху него и дава оригинал на продавача. По-късно при друг нотариус в Пловдив се консултирах и разбрах, че такъв нотариален труд струва по-малко от половината от сумата, която платих; документ сметка от извършване на работи от нотариус се предоставя винаги на клиента; нотариус  предлага да подпише нотариален акт към страните без приспадане на ДДС, данък върху добавената стойност; оригиналът на нотариалните актове се издава на всеки съсобственик, вписан в нотариалния акт. Продавачът получава копие от нотариалния акт.

По този начин действията на нотариуса Мариана Пиперкова-Атанасова целенасочено са насочени към измама с клиент.

Жилищният блок се нарича "Аркус", но е ново строителство и съответно е обща цена и има на добавена стойност. Покупка и продажба на жилищни помещения в новия блок, съгласно закона, винаги се изпъква от нотариус в нотариален акт и се плаща от продавача, ДДС, данък върху добавената стойност,.след продажбата на жилищен имот.

Нотариус, в тайно споразумение с Лаловски, не изпъква ДДС по нотариален акт. Cъответно тази данък на добавената стойност, ДДС, тряба да заплати продавач на държавната хазна, напълнете бюджета на страната. В противен случай е грубо нарушение на данъчното законодателство.

Мисля, че нотариус, Мариана Пиперкова-Атанасова е в криминално споразумение с Анко Минчев Лаловски. А именно: Лаловски води клиента до нотариуса Пиперкова-Атанасова. Нотариус има високи тарифа кои просто ограбва пари от клиент, а в отговор, нотариус Пиперкова-Атанасова предлага за подписване от страна на страните нотариален акт за продажба и закупуване на жилище без специален данък добавена стойност (ДДС).

По такъв престъпен начин, нотариус Мариана Пиперкова-Атанасова, стотици клиенти бяха ограбени, а компанията на предприемача "ЕЙ ДЖИ ПРОПЕРТИ" ЕООД, от управител Анко Минчев Лаловски, не внесена в бюджета на много стотици хиляди лева.

В новия блок "Аркус" са продадени над 50 апартамента. Цената на един апартамент в нотариален акт е умишлено и незаконно понижава повече от два пъти. Затова Лаловски в тайно споразумение с нотариус, откраднат от държавата особено големи суми под формата на неплащане на данък ДДС. Това е около 100 лева, ДДС, на 1 кв. м.  от продадените жилищни имоти. В новия блок "Аркус" са продадени над 50 апартамента с площ от 60 до 120 кв.м., с повечето от апартаментите в блока е около 100 кв. м.

По този начин не е трудно да се изчисли и установи, че "Банда Лаловски", е откраднала от държавата около 500 000 лева, като не е платила данъка на ДДС на държавната хазна, грубо нарушавайки данъчното законодателство на България.

Подобно престъпление в целия свят се счита за особено опасно за обществото и държавата, тъй като той култивира, развива и засилва корупцията в страната.

В този случай, откраднати парите от държавата, "Банда Лаловски" бяха изпратени от престъпници за изграж дане на ресторант и плувен басейн в гр. Хисаря, за да имат различни клиенти, от пряка криминални личности и на други държавни служители за разрешаване на техните лични криминални и финансови проблеми.

Например, има информация от бивш служител от общината, кой бяхя уволнен след избора на нов кмет през 2016 г., че "Банда Лаловски" и съдружници, участва в разработването на общинските средства, отпуснати от Европейския съюз по различни програми за развитие и подобряване на гр. Хисаря.

Строителните материали, закупени от това дружество по договора с Общината за реставрация и ремонти за 300 000 лв., Бяха унищожени и отписани с документи в резултат на тежки наводнения след продължителни дъждове. Всъщност нямаше покупки на материали и наводнения. Имаше измамни действия и пари бяха откраднати.

В тази връзка в счетоводната служба на общината има писмо от фирмата, подписана от Кмет.

Днес в България новата българска буржоазия расте и се укрепва  С помощта на незаконно присвояване и обедняването на хората, от ограбването със различни сложни начини от европейски транши през Общини и Кметства; както и от неплащане на големи данъци в бюджета и връщането на неговата със измама на ДДС. Поради това "Банда Лаловски" и съдружниците, в продължение на много години с безнаказаност да ограбват българската държава и нейните клиенти от различни страни, в тайно споразумение с корумпирани служители.

На 6 май 2018 г. отпътувах за България след шестмесечно отсъствие, с цел да продам апартамента си в гр. Хисаря.

Купувачът даде съгласието си за покупката и ние сме заедно обсъдихме регистрацията на договор за покупка-продажба. Беше в сряда, 16 май, след обяд.

В този момент някой почука на вратата, аз отворих се и видях двама полицаи пред мен, които искаха да ми дадат призовка за утре и поискаха подпис за разписката.

Полицаите се държеха смело. Те силно почукаха на вратата и заплашиха с арест. Казаха ми, че следовател С. да ми разпитва и това ме накара да съм много предпазлив. Миналата година, тя ме арестува, разпитва и води наказателно дело.

Призовка бяхя на четвъртък и четвъртък в полицията на Хисаря е денят на ареста. Първо за 24 часа по заповед на Началникът Р., след това 72 часа по решение на Прокурор Н. и в понеделник съдът за постоянен арест. И така започна и продължи миналата година. Всичко започва отново. Отказах да приема и подпише призовката. Аз помоли полицаите да ме оставят на мира, казаха, че съм с увреждания, имам лошо здравословно състояние и не мога да дойда.

Полицаите ме уплашиха десет минути, за това ще бъде още по-лошо за мен.- Какво е по-лошо? Арест в апартамента? - Питам.  "Ще има заповед, ще те арестуваме и в апартамента. Следовател иска да говори с вас. "Отговорих, че за последен път бях поканен ща беседа и бяха арестуван.

След пристигането ми в гр. Хисаря полицейските служители настаниха наблюдение върху мен. Те вече знаеха, че дойдох да продам апартамента; къде, кога и с кого съм. Полицаи са избрали точния момент за моето арестуване.

Миналата година имах много отрицателен опит в комуникацията с тях и няма нито един полицай, който няколко пъти нямаше да бъде в апартамента ми.

Купувачи, един мъж и жена, бяха в апартамента и чухме нашия разговор с полицаите. Оставихли от Хисаря на следващия ден. Не чаках, докато полицията ме арестува и напуснах Хисаря. Понеже полицията не ще даде ми да продаде апартамента, и в затвора със мой здравето ще умра.

Разбрах, че срещу мен е образувано наказателно дело, както и за последен път.  Следовател ще представи ми постановление от прокуратурата за образуване на наказателно дело, писмено задължение да не напуснем мястото или арестуван. Полицията вече се е поканила преводач и адвокат в четвъртък.

Следовател е полицай по наказателни дела и има пълна власт за такива действия по заповед началник на полицията и прокурор.

За бързо производство по НК прокурорът, в продължение на половин година, търсеше от мен пълно признание за вина. Тя подадена три пъти на изречение и три пъти съдът върна делото на разследването поради правни грешки. И това е допълнителен тримесечен арест. И когато мой адвокат  каза й за забавянето на процеса в съда, тя обеща да удължи ареста още две години.

Спомних си целия си опит с предишния арест и не видях никаква причина да остана в гр. Хисаря, страхувайки се, че отново ще бъда арестуван.

Вече имам условна присъда от съд и сега от всяко фалшиво обвинение мога да се окажа рецидивист и да получа реален затвор. В един български затвор под заплахата от живот е лесно да подпишете всеки документ и по този начин да се загубит с апартамента и живота.

Смятам, че причината за преследването ми от страна на българските власти е моята собственост. И днес полицията на гр. Хисаря умишлено ми не дае възможно да се разпореждам с собственост, заплашена да бъда по всяко време в затвора с фалшиво обвинение.
 
Това поведение на полицията на гр. Хисаря, представлявано от главния полицай Р., умишлено води за мен до невъзможността да посетя България и да защитя собствеността си.

Под прикритието на борбата с престъпността и фалшивите обвинения на полицията за втората година те ме следят в града. През това време е възможно да се направи невалиден здрав човек, постоянни покани от полицията, дълги разпити и заплахи за арест. Голяма армия от полицаи, вертухаев, следи, прокурори, ме притиска като булдозер и тероризират чужд гражданин две години, вместо да служат и да защитават своя народ в съответствие с Конституцията. Целта е да се отнеме имота. Изглежда, че тази организация никога не е чувала за правата на човека.

Миналата 2017 година бях на половин година в арест. Първите две седмици в центъра за задържане, а след това в домашен арест. Лаловски ми дойде два пъти със свидетел и адвокат. Само в тайно споразумение с полицията "Банда Лаловски" може да си позволи по-нататъшно преследване, с надеждата, че клиентът няма да издържи такъв психологически натиск ипсихиката му ще се счупи.

Лаловски се усмихна злобно и каза, че скоро аз ще получа дългосрочно наказание и че жена ми ще бъде съпругата му, а моят апартамент ще бъде неговият апартамент, но тъй като бяхме християни със същата вяра, той решително реши да ми даде свобода вместо арест за моя апартамент. И той обясни, че той, Лалъвски, има големи разходи в борбата срещу мен и че трябва да му дам апартамента и бързо да отлетя от България в Москва или ще бъда осъден на три години. И в затвора има много неща, които могат да се случат. "Банда Лаловски" вече реши съдбата ми.

Едно нормално явление днес за България, когато жертвата е в затвора, а изнудвачът, като Лаловски, се радва на живот като цяло.

Самият Лаловски е страхлив и срамежлив. Той обича пари, скъпи дрехи, коли, да яде и да пие водка "руски стандарт" в ресторант, винаги пиян на кола, защото той е полицейски спонсор на Хисаря и патологичен страхливец.

Патологично се страхува от излагането му и с обвиненията си за кражба и корупция, започва да заекване. Муцуната расте и набъбва като барабан. Той обича да се хвали и да покаже пари, като казва, че работи един час на ден от 9 до 10 рано и не го притеснява повече.

Лаловски е председател на патриотичната банда "Хайдути" е мъж, облечен в стари български кафтани и въоръжен с древни оръжия, времето на османското робство. На национални празници "Хайдути" минава през селата с вид уморен освободител, пият, ядат и разказват истории за победите си. Този клоун се вижда на 6 минути, тук: https://www.youtube.com/watch?v=uXhoPDQ2gfQ&t=346s 

Всъщност под тази клоунска патриотична маска "Хайдути" се крие крадец, който краде пари от общината и данъци от бюджета по различни начини при всяка възможност. Обича да каже как работи през 90-те като таксиметров шофьор в Америка. Той има американски паспорт и сега този фалшив патриот Лалъвски държи всички пари, откраднати от българската държава на сметка в американска банка. Докато е в България, той ще открадне и хранят свещениците в името на евтината власт, но ако се чувства опасност, плъх ще излиза в Америка.

Психологическият портрет на Лалъвски: сегашното състояние на неговата психика отдавна е неговата органичност, вакуумът и изолацията на психиката представлява специален случай на неговото сложно съществуване, християнството-мисионер, полезно за неговото психическо състояние, за самосъзнанието му, вече изглежда съвсем искрено за околните. И това е потъмняването на съзнанието му.

Вярвам, че по думите му, желания и действия, няма хитрост. И ако извадете Христос от ниго психиката и мисианска идея, тогава ще има едно престъпление: в ранните етапи това е измама. По-късно прехвърлени в други форми: кражба, корупция, провокация, усещан в престъпна общност. Това са особеностите на вакуумната психика. С прости думи, бактериите не се заблуждават.

Има още една интересна особеност на външния вид на измамника Лаловски. Бях в домашен арест в продължение на шест месеца и след това заминавах в продължение на шест месеца. В резултат на това, аз не бях в апартамента си цела година, но се оказа, че през цялото време използвах асансьора и общия ток. Лаловски получит от мен 200 лева. Т.е. се оказва, че полицаите не ми позволяват да използвам имуществото, си в страхе от дългото ме задържане и по това време Лаловски включваше брояч, който зарязва 15 лева всеки месец и такава грубост се нарича поддържка. И няма смисъл да се отказа, Лаловски викат като жертва и заплашват от полицаями, прокурорским и от съда. Тази нервна муцуна отдавна е включена в хранителната верига на корупцията и в продължение на много години е свикнала с кражбата, как задникът свикна с тоалетната.

Какво се случи, приятели? Това, което се е случило, е навсякъде в тази страна. Парите се открадват под покритието на МВР и Прокуратурата, под прикритието на висши служители и различни вътрешни партии. Парите са изчезнали. Част се дава на онези, които ги покриват и по този начин хора от въздуха, буквално от въздуха стават милионери. Страната е ограбена, хората са обеднели, защото някакво семейство ще живее луксозно. Те ще си помислят колко трудно са работили да ограбват страната.

"Банда Лаловски" вече не е банда на измамници, тя е организирана престъпна общност, обединена с местната власт. Един  е сив кардинал и мозъкът на престъпна общност; друг по връзки с престъпника, специалист по пране на пари и започистване клиенти; третият - за връзки с обществеността, експерт по фалшиви денонсирания и интриги. Те включват адвокат и нотариус; полицай, прокурор и общински съветник;проследяваща група, която проследява клиента и група от сигнализатори; експерти по тайно проникване в дома, за да зачистят неприятен клиент. В ръцете си, местни медии, недвижими имоти, казина, аптеки, ресторанти и плувни басейни, продаващи алкохол и цигари в града. Всичко, от което се нуждаете за корупция и пране на пари.

Процесът на пречистване от "Банда Лаловски" не е прост и е болезнен за обществото и, разбира се, ако този процес започне, отговорите на много въпроси ще бъдат загубени завинаги. "Банда Лаловски" ще очисти всички, които са неподходящи и онези, които знаят нещо. И тъй като животът е винаги по-изобретателен от всяка литература, човек не трябва да се страхува от него. Никой писател няма да излезе със сценария, който животът ще напише.


Рецензии