Shatasliq. На каракалпакском языке

Ha'rbir insan jalg'izliqtan qaship, kewline, ju'regine jaqin adamlar menen sa'wbetleskisi, da'rtleskisi, ko'riskisi keledi. Bul a'ste-aqirin bekkem dosliqqa yaki mazali muhabbatqa alip keliwi mu'mkin. A'sirese dosliqqa, sebebi insannin' ruwxiy mu'ta'jligi ushin doslar og'ada a'hmiyetli...

Ko'p jillar dawaminda bir adam menen qatti dos bolip ju'rip onnan ayirilsa; tap jalg'iz qorada qalg'an eshkidey bolip qalar ekensen. Gu'lba'ha'r menen de tap sonday ju'z berdi. Onin' a'tirapinda onin' menen doslasqisi kelip ju'rgenler qansha... Biraq onin' kewli endi bul sezimge jilimaydi, sebebi aldin  ju'reginde muhabbat sebepli u'lken tirtiq qalg'an. Endi dosti Aygu'l de pitpes iz qaldirip ketti.

Tu's. Saat shama menen 2 lerde Gu'lba'ha'r oqiwinan  qaytip kiyatirg'an, heshna'rsege itiba'rsiz edi. Ol birden suwiq demin alip:

- Ba'rha adamlardan pa'nt jep ju'remen. Demek men o'zim jamanman yaki a'wmetsiz, heshna'rsenin' parqina barmaytug'in la'tte pa'mmen. Qalay etsem men qa'dirlegen jaqinlarim meni taslap ketpeydi. Qalay etsem adamlar menin pikirim menen de esaplasadi. Meni jaman ko'rgen adamlardi men nege jaqsi ko'reberemen? Usi qiyallar ha'tte onin' ko'zinin' jaslaniwina da alip keldi. Birden onin' basina shaqmaq japqanday boldi. Ko'zi tiniqlasip, o'zinin' qalay jerde jatirg'anin da bayqamadi. Ko'zin eplep tiniqlastirayin dep qarasa jan-jag'in adamlar qorshap, g'abirlasip kimisi telefonin qulag'ina basip, kimisi Gu'lba'ha'rdin' tamirinan uslap "qizim sa'l shida" dew menen ba'nt edi. Al Gu'lba'ha'r bolsa:

-Demek bu'gin bul yalg'anshi du'nyadan qutilar ekenmen, nege aspanda juldizlar ko'rin...- dep ga'pin juwmaqlap u'lgere almay, tek g'ana shep ko'zinen bir tamshi jas shig'ip silk etti de, jani shig'ip ketti. Bunday o'limdi ko'zi menen ko'rgenler bolsa ga' shopirdi ga avtomashinanin' paydasiz jaratilg'anin aytip az waqitliq qayg'ig'a shu'mdi. Biraq heshbiri Gu'lba'ha'rdin' itibarsizlig'in aytpadi. Mu'mkin jas jannin' mezgilsiz o'limin ayag'an, mu'mkin onin' heshna'rseden xabarsiz ata-anasin...

Автор: Убайханова Миуагуль


Рецензии
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.