Venalaine ristikanzu ellenda minuu? Pian kivistus

Намёк мой тонок и прозрачен,
Да и заметен он едва...
Но если непонятно -
станет
Как булава.

07:07, 27.05.2017
Братислав Либертус Эфиграф


© Copyright: Братислав Либертус Новинки, 2017
Свидетельство о публикации №217052700285


Рецензии