Путь свободен... Владимир Ильич Басалаев

Аутор: Владимир Иљич Басалаев
Превод на србски језик: Веселинка Стојковић


Владимир Иљич Басалаев
Пут слободан…

Изашло сунце
А облак ниоткуда,
Пут слободан…


Путь свободен...
Владимир Ильич Басалаев
http://www.stihi.ru/2019/09/17/1887

Выглянуло солнце
А тучек в помине нет,
Путь свободен...


Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии