Брзо некако

Искрице

Ти нам дође,
јесени, ој, јесени,
брзо накако.

Фотографија: Дивна Спасић Арежина, Грахово


Рецензии