Месец се цакли

Искрице

месец се цакли
у очи удара сјај
ноћ зачикава

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии