Везак везем

Везак везем

Везак везем, тебе чекам,
Песму певам, тебе слушам.
Цветак берем, тебе сањам.

Небо гледам, тебе видим,
С птицом летим, теби хрлим.

Листак пада, листак грлим.


Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии