Узалуд

Искрице

олујни ветар
витлао је као луд
узалуд му све

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии