Иконе Матере Божиjе

Владимирска, Донска,
Смоленска, Казанска –
иконе Матере Божије –
заштитнице Русије.


Рецензии