Kап по кап

Искрице

вечер јесења
киша ромиња ромиња
кап по кап – поток

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии