.


   
https://www.stihi.ru/2019/11/29/4671
http://www.proza.ru/2019/11/29/832

,
.
,
.

,
!
,
.

,
, ,
.
, , .

,
,
, -
.


:
, , ,
.


,
:
!


,
, , .

*** * ! ***

- https://www.stihi.ru/avtor/suzhenyi

*-*-*

, Ѩ - !
, , , , , .: mavdel ( @ ) mail.ru

*  *  *

:
----------------------------------------------

1. !https://www.stihi.ru/2019/11/29/4707
http://www.proza.ru/2019/11/29/842               
   
----------------------------------------------

2.


 
https://www.stihi.ru/2019/11/29/4802
http://www.proza.ru/2019/11/29/864         
 
----------------------------------------------

3. , , ! ( )https://www.stihi.ru/2019/11/29/4820
http://www.proza.ru/2019/11/29/872               

----------------------------------------------
4.https://www.stihi.ru/2019/11/29/7213
http://www.proza.ru/2019/11/29/1389         

----------------------------------------------

5.https://www.stihi.ru/2019/11/29/7411
http://www.proza.ru/2019/11/29/1433   

----------------------------------------------

6.


         
https://www.stihi.ru/2019/11/29/7437
http://www.proza.ru/2019/11/29/1442

----------------------------------------------
7.https://www.stihi.ru/2019/11/29/7892
http://www.proza.ru/2019/11/29/1558

----------------------------------------------
8.https://www.stihi.ru/2019/11/30/1467
http://www.proza.ru/2019/11/30/295
 
----------------------------------------------
9.https://www.stihi.ru/2019/11/30/1531
http://www.proza.ru/2019/11/30/304         
 
----------------------------------------------

10. -


         
https://www.stihi.ru/2019/11/30/1574
http://www.proza.ru/2019/11/30/306   

----------------------------------------------

11.

-

https://www.stihi.ru/2019/11/30/1677
http://www.proza.ru/2019/11/30/324               

----------------------------------------------
12.https://www.stihi.ru/2019/11/30/1704
http://www.proza.ru/2019/11/30/330               

----------------------------------------------
13.https://www.stihi.ru/2019/11/30/2167
http://www.proza.ru/2019/11/30/439
 
----------------------------------------------
14.https://www.stihi.ru/2019/11/30/2686
http://www.proza.ru/2019/11/30/552

----------------------------------------------

15.https://www.stihi.ru/2019/11/30/3322
http://www.proza.ru/2019/11/30/669               

----------------------------------------------
16. -https://www.stihi.ru/2019/11/30/3842
http://www.proza.ru/2019/11/30/844      

----------------------------------------------

17.https://www.stihi.ru/2019/11/30/3922
http://www.proza.ru/2019/11/30/879
   
----------------------------------------------

18.https://www.stihi.ru/2019/11/30/4940
http://www.proza.ru/2019/11/30/1232               

----------------------------------------------

19.https://www.stihi.ru/2019/11/30/5083
http://www.proza.ru/2019/11/30/1272               

----------------------------------------------

20.https://www.stihi.ru/2019/11/30/5194
http://www.proza.ru/2019/11/30/1311               

----------------------------------------------

21.https://www.stihi.ru/2019/11/30/5338
http://www.proza.ru/2019/11/30/1348

----------------------------------------------

22.https://www.stihi.ru/2019/11/30/5481
http://www.proza.ru/2019/11/30/1366   

----------------------------------------------

23.https://www.stihi.ru/2019/11/30/5518
http://www.proza.ru/2019/11/30/1375   
   
----------------------------------------------


2 , , - .