Shoshqa ham Qasqir. Свинья и Волк

Buring’i o’tken zamanda kempir menen g’arri bolipti. Olardin’ ya uli, ya qizi bolmapti, tek bag’ip otirg’an bir Shoshqasi bolipti. Ku’ndizgi waqitta ol Shoshka o’z atizinda jatip, al tu’nde bolsa qon’si atizg’a barip egip qoyg’an gu’lleri menen shoplerinin’ barlig’in jeytug’in bolg’an.

Bir waqitlari qay jerdendir Qasqir payda bolip qaladi. Ol Shoshqani ko’rip ta’jim etip sa’lem berip: “Assalawa aleykum, buwaz Shoshqa! Bul jerlerde ne tentirep ju’rsiz? Bul jerde Bo’ri qoylardi jeydi!” – dep sorapti. Sonda Shoshqa o’zinin’ piter ku’ni kelgenin sezip: “Qasqirjan, meni jeme! Men sag’an pada toray alip kelemen, biraq meni tiri qaldir!” – dep jalinadi. Al Qasqir bolsa og’an: “Men basqanin’ go’shin qa’lemeymen, men senin’ go’shin’di qa’leydem!” – dep Shoshqani tog’ayg’a alip ketedi. Tog’ayda Qasqir Shoshqanin’ kempir-g’arrisina raxmet aytip aziq etip jatti.


Перевод русской народной сказки "Свинья и Волк" на каракалпакский язык


Рецензии
Мне больше нравится японский язык.

Андрей Браев-Разневский Абр   11.05.2020 16:18     Заявить о нарушении