Балада пра вясновыя Зiму. Падрадковы пераклад Вип

Падрадковы пераклад з рускай мовы: http://www.proza.ru/2012/11/06/1902

БАЛАДА ПРА ВЯСНОВЫЯ ЗІМУ
(словы песні)

1. Сыходзіў Люты. Верхавіны раставалі.
Ішоў сваё дзяжурства Сакавік прыняць.
Вось і чалавеку шмат ці трэба,
Каб трошачкі шчаслівейшы стаць?

2. Сонца - жыццё! Ды толькі ўсё няпроста вось.
І узмаліўся хлопец адзін:
"Я на снег не нагледзеўся ўволю!
Пачакай, Зіма, не сыходзь! "

3. Што за капрыз? Але Зіма прыслухалася, -
Бо не часта прагнуць снег на біс!
Шчодра рассыпала снегу лепшага,
Каб парадаваць, - бо радасць - жыццё!

4. На тыдзень цэлую дамовілася,
Выпрасіўшы ў сакавіку гэты тэрмін.
"Госпадзе! Ну да чаго ж цудоўна
Бачыць снег! "- Маліўся хлопец ...

5. Вось, прайшоў тыдзень ... зноў раставалі
На дрэвах снегу карункі ...
"Пачакай, Зіма!" - Зноў заплакалі
Чалавечка ціхія словы.

6. І яшчэ ў крэдыт тыдзень выпрасіўшы,
Шчодра марнатравячы жаночых чараў, -
Сыпала Зіма рукамі хуткімі
Для прыхільніка хлапчука ў дар ...

7. Затрымацца ёсць нямала спосабаў, -
Была б нагода! Ён зноў настаў:
"Я на снег не нагледзеўся ўволю!" -
Хлопец зноў з адчаем шаптаў.

8. І, махнуўшы рукою паблажліва,
Сакавік Зіме у падарунак запрапанаваў
Два тыдні! І яна імкліва
Стала марнаваць тэрмін на гулянкі.

9. І кружылася, радуючыся, і завіруху узбівала!
І чудила, нібы непаседа:
У якія павекі адчувалася патрэбныя!
І глядзелася ў хлопца вочы.

10. Не хацела бачыць твары посныя
Што тужылі па цяплу Вясны!
"Я на снег не нагледзеўся ўволю!" -
Вось словы, што былі ёй патрэбныя ...

11. На сябе гледзячыся ў вочы закаханыя,
На апошнім дарэннем балі
Заўважала зноў словы міжвольныя:
"Як жа я на снег глядзець кахаю!" ...

12. І лавіла ўздых трывожны, шчыры,
І просьбу тужлівыя ў вачах:
Зноў растае снег! хлопчына ў думках
У Браму нябесныя стукаў:

13. "Я на снег не нагледзеўся ўволю!
Падары тыдня дзве, Красавік!
Падары тыдня дзве марозныя,
І яшчэ хаця б адну мяцеліцу! "

14. І развёў Красавік рукамі ў бакі:
"Ну, калі просіш, так і быць!" - Сказаў.
І твар у хлопца стаў сонечным,
І свяціліся шчасцем вочы ...

15. Што за капрыз, дзіўна-дзівацкая?
Я б не зразумеў таксама, пакой не ведаў:
Проста вярнуўся ён на радзіму, -
Шмат гадоў ён снегу не бачыў ...

13.04.2012
Браціслаў Лібэртус 

Пераклад выканаў - Браціслаў Лібэртус
 


Рецензии