Балада за динамиката на пътешествията

Казват, хубаво е там, где ни няма
Станах и  натам аз подех 
Само туй да проверя посмях,
И само да го видя си пожелах.

Любопитството на далече ме водеше
На там, гдето магистралата ходеше.
Много люде по пътя си срещнах
И разкрих се на много от тях .

 Много в сърцето свое отнесох
И горчиви и сладки сълзи .
И оставих тогава  в замяна
Подир вятъра на таз промяна
Частица  от себе си.

Той все по-на далеч ме зовеше ,
И по-бързо той ме подгонваше:
Там, където още не съм бивал,
И главното още не съм видял.

Бързаше под нозете ми тази земя,
И  бях аз забързан след нея.
Ала все по-рядко се спирах ,
 От тичане по-често се сривах.

И извиках на Земята: „Почакай!
 Въздух да си поема ми дай!”
А тя ми отвърна:”Избирай,
Където желаеш, там си почивай.

Където желаеш, там дом си построй,
Ще бъде завинаги твой!”
И започнах да се вглеждам в Земята тогаз,
Преценявайки я наум.

И взех да избирам сред красотите,
Къде да си пусна аз корените.
И капризен бях аз,
Да не би да сгреша.

С поглед вперен насам и натам,
Та нали ще  живея завинаги там!
 На части бих разделил сърцето,
Ако би  останало живо то.

Но зад цялата таз красота
Не почувствах аз родна земя!
И отново тичах все по-надалеко,
Търсех онуй, що ми е на сърцето.

И дълго вървях аз по чужда земя,
Обиколих цялото земно кълбо!
Докат търсих онуй що желае душата,
Почти изгубих си аз и надеждата.

Вече  се мислех за мъртъв и тутакси
Развълнувано сърцебиене
Ме пробуди, така ме разтърси,
Че разбрах: Туй знак  ще да е!

И след зова на сърцето побягнах:
Там  е писан подслонът за мен!...
Ала докато подир сърцето си тичах,
Изведнъж място едно аз познах.

И къде съм попаднал разбрах:
Там, където съм се родил!
Красива може да е всяка страна,
Но родината е само една.
Красива може да е всяка страна,
Но родината е само една.
Красива може да е всяка страна,
Но родината е само една.

Красива може да е всяка страна,
Но Карелия за мен е само една.

автор: Братислав Либертус

перевод с русского: http://www.proza.ru/2012/11/06/1910
автор перевода: Веселина Русинова
дата перевода: 25.03.2013 http://www.proza.ru/2013/03/25/289Рецензии
"Красива може да е всяка страна,
Но родината е само една". Да, много стран красивых, прекрасных, но Родина одна единственная, самая дорогая, родная. Новых песен и баллад!
С уважением,

Латиф Бабаев   11.06.2014 08:06     Заявить о нарушении