Къаргъа басхан къала

"Къаргъа сюрюу" къоннган бурунгулу "къала",
Турад къаудан тюзге кёлекгесин сала,
 Басынчакъ болгъандан "сур башлары" тала,
Анга къарагъанны джан тынгысын ала.

Къууар умут этдим, "таш атдым" алагъа,
"Таууш этдим" ёрге, бедер джанлылагъа,
Алай тюбден башха бир зат ёталмайды,
Ёргеге ёрлеген  ауаз эшталмайды.

Джылдан-джылгъа юйрей, кёбейе, джайыла,
Хар кюн сайын былай бирлеше, джыйыла,
Халкъны кёгюн джабыб кёбейгенди сюрюу,
Миллетден да болмай аланы юркютюу.

Джангыз таууш ёрге эштилмез, джетмезди,
Халкъ хахай этмейин "джек джанлы" кетмезди...
Бурунгулу къала турады сымпайыб,
Башындагъыла да чёгелле гагайыб.

Къала иелери сабыргъа таш байлаб,
"Юш" дегенден эсе тынгылауну сайлаб,
Сант-сант къарайдыла бу басынчакълаугъа,
Ётю болмагъанча хазнасын джакълаугъа.

Къач ёшюн салгъанды, агъыб джайны чагъы,
Кёк мутхуз болгъагъанды, кёрюнмейди агъы...
Джау эзеу басханды бурунгу къаланы,
Энди ким къуалыр алайдан аланы?

"Къаргъа сюрюу" къоннган бурунгулу "къала",
Турад къаудан тюзге кёлекгесин сала,
 Басынчакъ болгъандан "сур башлары" тала,
Анга къарагъанны джан тынгысын ала.
2018. Новороссийск.


Рецензии