Рецензия на «Берке и его правление в Золотой Орде» (Жаксылык Сабитов)

Жаке!

Тарихты терен біледі екенсіз. Коп рахмет. Сіздін шыгармаларыныздан талай нарселерді білдім.
Менін тереземде Белгер Герольд агамыздын "Казахское слово" атты шыгармасы бар. Соган тарихшы ретінде оз пікірінізді білдірінізші.

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   15.10.2011 03:55     Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Жаксылык Сабитов
Перейти к списку рецензий, написанных автором Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев
Перейти к списку рецензий по разделу за 15.10.2011