Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев - написанные рецензии

Рецензия на «Жабiрейiл перiштенi, Мариям ананы коруiм» (Асет Мукашбеков)

Курметті Асет ага!

Кудайдын кудіретінде шек жок кой! Жазганынызга толык сенемін... Себебі, мен озім домбыра жасаган кезімде тылсым бір куштін колымды жетелеп отыратынын анык сеземін, білемін! Сондай бір киелі домбырамды тугырымен озіміздін еліміздін сарапшылары 1 миллион долларга багалап отыр! Казір тылсым куштін демеуімен алемге атым айгіленіп неше турлі халыкаралык кормелердін бас жулдесін женіп алып журмін... Бул да Кудайдын кереметі!

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   09.07.2013 04:52     Заявить о нарушении
Рецензия на «Ораза тутып ашыгу - озiнiз ушiн жаксылык» (Асет Мукашбеков)

Курметті Асет Ризаулы!

Озініз былай деп тужырымдапсыз: "Адам баласы оразаны тамак iшiп-жеудi шектеп, аз-аздап кана iшiп денсаулыгын жаксартумен коса, жаны мен рухын тазалау ниетiнде устауга тиiс кой. Жок, бiздiн кейбiр кандастарымызда барi керiсiнше...". Толык келісемін!

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   09.07.2013 04:37     Заявить о нарушении
Рецензия на «Асет Мукашбековтын бойындагы тылсым касиеттерi» (Асет Мукашбеков)

Курметті Асет ага!

Кудайдын кудіретінде шек жок кой!

"Асет Ризаулынын Жаратушы дарыткан касиеттері: кара дуга, тіл, коз тигендерді тазалау, адамнын омірдегі жане бизнестегі жолын ашу, ниетін (аурасын) тазалау, журегінін кірін аршу, періштелерін кайта кайтарып озіне кондырып беру, сыркаттарын женілдету, омірлік багдарламасын тубегейлі жаксы жакка озгерту, ата баба аруактарымен тікелей тілдестіру аркылы бірнеше гасырлар бойы байланыс узіліп калган ата бабаларынын несібесін, байлыгын, даулетін, ырысын, багын - тандаулы урпагына кайта кондыру".

Асет ага! Жогарыда жазгандарыныз карапайы адам гана емес, рухани адамдар азер тусінетін тылсым гой!

Жакында менін де енбектерім жанып, Кудайдын кудіретімен томенгі атактармен марапатталдым:

"ЖЫЛ ЛАУРЕАТЫ" АТАНЫП, "УЛТ МАКТАНЫШЫ" АЛТЫН МЕДАЛЬ ИЕГЕРІ БОЛДЫМ

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   28.05.2013 05:58     Заявить о нарушении
Рецензия на «Ана улын кешсе, Алла кулын кешер» (Кастер Саркыткан)

Курметті Кастер!

"Рахмет саулесі гайыптын,
Сен мені уйкымнан ояттын.
Сен мені жетелеп шындыкка,
Омірдін сырына бойлаттын",

- атты шумагын адамда тупсіз ойга жетелейді.Сенін акындык талантына басымды имеске шарам жок!

Жакында енбегім багаланып томендегі атактардын иегері болдым:

КУНХОЖАЕВ ГАУХАРБЕК БАЯНБАЙУЛЫ: ХАЛЫКАРАЛЫК КОЛОНЕР ШЕБЕРІ ОДАГЫНЫН МУШЕСІ, "ЖЫЛ ЛАУРЕАТЫ", "УЛТ МАКТАНЫШЫ - ГОРДОСТЬ НАЦИИ" АЛТЫН МЕДАЛЬ ИЕГЕРІ. +7 705 685 97 97;

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   28.05.2013 05:46     Заявить о нарушении
Рецензия на «Последняя функция государства» (Жарасбек Коргамбаев)

Жарасбек ага!

Мынандай тубегейлікті талдау ушін терен философ - галым болу керек кой! Сізді мактаныш тутамын!

Курметті Жарасбек ага!

Жакында енбегім багаланып томендегі атактардын иегері болдым:

КУНХОЖАЕВ ГАУХАРБЕК БАЯНБАЙУЛЫ: ХАЛЫКАРАЛЫК КОЛОНЕР ШЕБЕРІ ОДАГЫНЫН МУШЕСІ, "ЖЫЛ ЛАУРЕАТЫ", "УЛТ МАКТАНЫШЫ - ГОРДОСТЬ НАЦИИ" АЛТЫН МЕДАЛЬ ИЕГЕРІ. +7 705 685 97 97;

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   28.05.2013 05:41     Заявить о нарушении
Жарайсың Гаухарбек!!! Құтықтаймын! Бұл әркімнің қолынан келе бермейді. Жетістерің қуаныштымын, қуанышыңа ортақпын. Қасымда болсаң тамашалап жуар едік.

Жарасбек Коргамбаев   28.05.2013 20:47   Заявить о нарушении
Рецензия на «Ана тилинди сую керек» (Гульжан Иманкулова)

Курметті Гулжан!

Сен былай деп жазыпсын: "казак тілін білмегендерге, біліп, сойлемегендерге, мен сиякты, біліп, тілдері жетпегендерге жане де сойлеймін деп тырысып жаткандарга айтарым бір: туган елінді, туган жерінді, ата – ананды, жолдастарынды, баланды, Отанынды суйгендей оз тілінді сую керек. Жане де
Кокірек таза болмаса,
Дін тазасы не керек!
Денін таза болмаса
Тіл тазасы не керек... дегендей, адамнын кокірегі таза болу керек, оз заманымызга сай болуымыз керек, оз заманымыздын бізге койган, халыкка койган, мемлекетімізге койган талабын орындау керек.Сонда гана тіл де, дін де, мемлекет те, Отан да, оміріміз де барі де дурыс болады деп ойлаймын", - деген создерін керемет!

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   28.05.2013 05:32     Заявить о нарушении
Рахмет, осы атам - заманынан келген : "Кокірек таза болмаса дін тазасы не керек, денін таза болмаса - тіл тазасы керек" деген сөздерді қайталап отыруға кейбір кезде мәжбүр боламын, бір сасықтау кісі маған "Сен неге орысша шүлдірлейсің?" деп сұрағанда, мен : суың болмай, жылуың болмай денен таза болмаса тіл тазасы не керек?" деп сұраймын. Сонда, таң қалып, үндемей таяды.)))

Гульжан Иманкулова   02.07.2013 11:11   Заявить о нарушении
Рецензия на «Ашыгу кандай ауруларды жазады?» (Асет Мукашбеков)

Мына адіс карапайым арі акшаны кажет етпейтін ем гой!

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   28.05.2013 05:19     Заявить о нарушении
Рецензия на «Озiннiн кiм екенiндi аныктайтын емтихан» (Асет Мукашбеков)

Барі тусінікті карапайым тілмен жазылган...
КУНХОЖАЕВ ГАУХАРБЕК БАЯНБАЙУЛЫ: ХАЛЫКАРАЛЫК КОЛОНЕР ШЕБЕРІ ОДАГЫНЫН МУШЕСІ, "ЖЫЛ ЛАУРЕАТЫ", "УЛТ МАКТАНЫШЫ - ГОРДОСТЬ НАЦИИ" АЛТЫН МЕДАЛЬ ИЕГЕРІ
Отправить письмо автору

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   28.05.2013 04:54     Заявить о нарушении
Рецензия на «Бiз казактар-бiрлiктiн уйткысымыз» (Бакытбай Сеитов)

Курметті Бакытбай Мендібайулы!

Білім дегеніміз – омірге дайындык емес, омірдін нак озі. Акылы мен рухын жетілдіру, адамдар гана алдына коя алатын – аса улы максат.

Бакытбай мырза! Сіздін елден ерекшелігініз жасыныз алпыска келсе де, осы рухани білімнін терен кайнарынан сусындап нар ала білуініз жане Кудайдын кудіретімен екі діннін (ислам,христиан) басын біріктіремін деген асыл максатыныз. Оз басынызды тек кана осы ізгі ниетініз ушін агайын-туысыныз, ел журтыныз, халкыныз Сізді пір тутуга тиіс!

Адамдар есейе келе болашакта оздеріне кен сарай немесе жупыны лашык тургызады, буны баска біреу жасамайды, тек кана ойлау жуйесіне сайкес озі гана тургызады. Омір – букіл алемдік аділеттік занына сайкес Жаратушынын баскаруымен іске асады. Озіміздін калауымыз бен ойлау жуйемізге сайкес лайык ортага орналастырады.

Кадірлі Бакытбай ага! Сіз осы кагиданы іске асыра білдініз, бул дегенініз Жаратушынын Сізге жуктеген кермет тапсырмасы емес пе!

Кадірлі, Бакытбай Мендібайулы! Озініз басшылык кызметте узак жылдар бойы жемісті жумыс аткардыныз, алі де аткарып келе жатырсыз, ел баскару ушін басшы адамда кандай касиеттер, ерекшеліктерді тугелдей Сіздін жеке басынныздан табуга болады емес пе?!

Басшылык туралы талай окулыкта мен кітаптар да жазылган, алі де жазылып жатыр. Осынын жауабын біз Абай атамыздан тапкан сияктымыз:

Кайтсе женіл болады журт билемек?
Журты суйген нарсені ол да суймек.
Ішін берік боп, напсіге тыюлысып,
Пансымай, жайдаксымай, ірі журмек.

Сасканынды корсетпе ешкімге бір,
Суйтсе де ірісімен кенесіп жур.
Кейбірін хауіптендір, мінін тауып,
Кейбірін жылы созбен конілдендір.

Корінбе ел козіне асте коркак,
Жанды жан демейтугын жан шыгып бак,
Анда-санда кутырган жаман емес,
Онынды жиі кылмай жане бол сак.

Кісімсі кайда журсен олжага ток,
Шокыма халык козінше каргаша бок.
Журт – жас бала, ешнарсесін тартып алма,
Білдіртпей ептеп алсан залалы жок.

Жат елге жадагайда сойле шаргез,
Тар жерде тайпалудан танба ар кез.
Жатты жау деп елінді урпитіп ап,
Жауга жабдык деп жиып, пайда кыл тез.

Аса айбынды, аскак та, ер коніліді, жеті онерді жете менгерген жаны жомарт рухани устазымыз Бакытбай Мендібайулы! Сіздін узак жылдар бойы зан орнында актаушы болып істеген кызметінізге осыдан артык жауап та болмас деп ойлаймын. Улы Абай атамыз омірдін бар сурактарына жауап беріп кеткен гой, тек кана угынар журек, тындар кулак болса болганы.

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   24.05.2013 10:46     Заявить о нарушении
Рахмет, алаштын акылды азаматтары,парасатты ерлері сіздер мен біздер барда еліміз киесіз болмас, жеріміз иесіз болмас; сөзіміз жетім болмас, бірақ опасыз өмірде жақсылардын орны толмас...

Бакытбай Сеитов   24.05.2013 18:01   Заявить о нарушении
Рецензия на «Акырзаман бола ма? Акырзаман деген не?» (Асет Мукашбеков)

Керемет жазылган, барлык сурактарга жауап бар!

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   17.12.2012 07:46     Заявить о нарушении